Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 4/2008

Spis treści

 

Spis treści


2.
Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa do 2020 roku, cz. I
Ryszard Stulich
6.
Czy białe jest białe a brązowe jest brązowe?
Stanisław Wężyk
8.
Zamgławiacze i zamgławianie ­ wskazówki praktyczne
Krzysztof Fryder
14.
Gęś Biała Kołudzka® ­ przyczyny niepowodzeń w wychowie
Jakub Badowski
20.
Czy fale elektromagnetyczne i pole magnetyczne stanowią zagrożenie dla zdrowia i produkcyjności drobiu?
Andrzej Koncicki, Bartłomiej Tykałowski, Karolina Koncicka­Świderska
24.
Produkcja indyków w Polsce w 2007 r.
Marian Biegański
26.
Fosfor w żywieniu drobiu ­ cz. II
Krzysztof Lipiński
29.
Uzupełnienie metioniny w ekologicznej mieszance paszowej dla kurcząt ogólnoużytkowych obniża wydalanie azotu
Jerzy Koreleski, Sylwester Świątkiewicz
34.
Zapobieganie zagrożeniu żywności pochodzenia zwierzęcego
patogenami, cz. II

M.C. Erickson i M.P. Doyle
36.
CARDIOX ­ specjalista od zawałów
Honorata Wąsowicz
38.
Praktyczne metody ograniczania częstości występowania pałeczek
Salmonella u drobiu ­ szkolenie
39.
Żywe kultury mikroorganizmów ­ użyteczne narzędzie w ograniczaniu częstości występowania pałeczek Salmonella u drobiu
Piotr Szeleszczuk
47.
Biobezpieczeństwo ­ podstawowe narzędzie w walce z salmonellozami drobiu
Tadeusz Bakuła, Łukasz Lis
57.
Zapobieganie zakażeniom pałeczkami Salmonella Entertidis
Typhimiurium w produkcji jaj spożywczych przy użyciu
żywych szczepionek

Beata Chodakowska
60.
Wybrane zagadnienia dotyczące eliminacji pałeczek Salmonella
z pasz stosowanych w żywieniu drobiu

Krzysztof Kwiatek
64.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska
66.
Trouw Nutrition ­ Kocierz 2008
70.
Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące sektora jaj i mięsa drobiowego
Elżbieta Anders
72.
Turniej piłki nożnej w Bełchatowie

Bieżący numer