Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 12/2016... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

2.      Ptaki, nie tylko domowe raport - 2016
         Maciej Pawlak
8.      Funkcjonalność wola w przypadku drobiu, cz. I
         Bartosz Kierończyk, Mateusz Rawski, Jakub Długosz
14.    Jaja jako źródło witamin, cz. V
         Adam Mirowski
18.    Klasyfikacja i charakterystyka włókien mięśniowych
         Magdalena Górska, Dorota Wojtysiak
22.    Niekonwencjonalne surowce i dodatki paszowe stosowane w żywieniu drobiu, cz. II
         Marcin Różewicz
26.    To zaskakujące, już ponad 20 lat na Waszych fermach
28.    Odpowiedzialność materialna pracownika, cz. I
         Patrycja Amrozińska-Kasiak
32.    Tłuszcze w żywieniu drobiu
         Agata Dankowiakowska, Joanna Bogucka
36.    Anemia zakaźna kurcząt - praktyczny przegląd aktualnego stanu wiedzy wraz z analizą przypadku
terenowego, cz. II
         Marcin Śmiałek, Adam Śmiałek, Andrzej Koncicki
42.    Najnowszy raport dotyczący występowania mikotoksyn na terenie Polski
         Timothy Jenkins, Anita Urbańczyk
44.    Odpady z chowu i uboju drobiu - zagrożenie dla środowiska czy idealny surowiec energetyczny?
         Joanna Brzozowska
48.    Czynniki decydujące o poprawnej lokalizacji fermy drobiu, cz. I
         Tadeusz Waligóra, Joanna Sobczak
52.    Pompy ciepła - ekoenergetyczne zastosowanie w budynkach inwentarskich
         Przemysław Marek
58.    Żywieniowe strategie zapobiegania problemom jelitowym u drobiu, cz. VII
         Krzysztof Lipiński
61.    Prawo i zatrudnienie: przełom nie zawsze wyczekiwany. O godzeniu wody z ogniem
         Adam Kuźma
64.    Nowoczesne ogrzewanie - większe zyski
66.    Białaczki kur
         Małgorzata Bednarczyk
69.    Genomika w hodowli drobiu
         Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski
74.    Kurkuma - jej zastosowanie i właściwości, cz. I
         Katarzyna Mucha, Monika Łukasiewicz
78.    W trosce o Twoje zwierzęta…
80.    Czy termin zdrowe zwierzęta oznacza, że zostały wyhodowane bez użycia leków w tym antybiotyków?
         Artur Zalewski
83.    Muszle morskie jako dodatkowe organiczne źródło wapnia
84.    Śruta słonecznikowa o niskiej zawartości włókna w paszy dla kur niosek
         Andrzej Konarkowski
88.    Światło dla drobiu - niezbędny element produkcji
         Henryka Grażyna Korytkowska
92.    Uwarunkowania genetyczne efektywności wykorzystania paszy
         Magdalena Graczyk, Tomasz Szwaczkowski
94.    Ptaki - budowniczy i artyści malarze
         Monika Łukasiewicz, Katarzyna Czaplińska, Arkadiusz Matuszewski, Karolinas Wnęk
97.    Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące sektorów jaj, mięsa drobiowego oraz pasz
         Elżbieta Anders
98.    Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz - Informacje, opinie, stanowiska i wnioski
102. Rynek Drobiu stan i perspektywy
104. EuroTier 2016

Bieżący numer