Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 11/2016


... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

 

 
2.     Funkcjonalność wola w przypadku drobiu, cz. I
         Bartosz Kierończyk, Mateusz Rawski, Jakub Długosz, Sylwester Świątkiewicz, Damian Józefiak
6.     Jaja głuszców (Tetrao urogallus): skorupy bez tajemnic
         Joanna Rosenberger, Ewa Łukaszewicz, Artur Kowalczyk, Zenon Rzońca
12.   Biodostępność niwalenolu u drobiu
         Magda Gajęcka, Łukasz Zielonka, Maciej Gajęcki
18.   Przypadek prawdopodobnego zatrucia mocznikiem kurcząt brojlerów
         Bożena Olczyk
20.   Syndrom spadku nieśności
         Małgorzata Bednarczyk
22.   Wpływ selenu i jego źródła w żywieniu drobiu
         Joanna Brzozowska
24.   Badania naukowe podstawą postępu i doskonalenia technologii chowu
         drobiu, cz. II
         Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra
30.   Sylimaryna - sposób na zdrową wątrobę
         Ewelina Osowska-Gardas
32.   Świeże jaja
         Ryszard Gilewski, Stanisław Wężyk
36.   Anemia zakaźna kurcząt - praktyczny przegląd aktualnego stanu wiedzy
         wraz z analizą przypadku terenowego, cz. I
         Marcin Śmiałek, Adam Śmiałek, Andrzej Koncicki
42.   Niekonwencjonalne surowce i dodatki paszowe stosowane w żywieniu drobiu, cz. I
         Marcin Różewicz
46.   Certyfikacja produkcji drobiarskiej - przewaga konkurencyjna na rynkach unijnych.
Argument biznesowy hodowców i producentów pasz
         Ewa Walczak
48.   Deratyzacja jednym z ważnych etapów ochrony ptaków przed infekcjami
         Katarzyna Jankowska
53.   Jubileusz profesora Zbigniewa Dobrzańskiego
54.   Rozwiązywanie przy użyciu preparatów ziołowych niektórych
         problemów na fermie
         Henryka Grażyna Korytkowska
58.   Jakość Mięsa i Jaj - III Konferencja DSM
60.   Żywieniowe strategie zapobiegania problemom jelitowym u drobiu, cz. VI
         Krzysztof Lipiński
65.   Systemy pojenia w chowie drobiu
         Przemysław Marek
71.   Święto Gęsi w Dworzyskach
         Ewa Gornowicz, Rafał Zwierzyński, Lidia Lewko
72.   Jaja jako źródło witamin, cz. IV
         Adam Mirowski
77.   Dlaczego one odlatują?, cz. II
         Monika Łukasiewicz, Karolina Wnęk, Arkadiusz Matuszewski,
         Agnieszka Wnuk-Gnich
81.   Lekarze weterynarii w natarciu… Lab Vet
82.   WPSA - reportaż
84.   Światowe wyzwania drobiarskie
         Tomasz Szwaczkowski, Sebastian Kaczmarek
87.   Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące sektorów jaj, mięsa drobiowego oraz pasz
         Elżbieta Anders
88.   Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz

 

92.   Informacja prasowa - Polprowet

 

Bieżący numer