Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 9/2016
... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

2.    Kaczki pekin krajowy (P-33), kaczki pomniejszone (K-2) i kaczki KhO-1
        Mirosław Lisowski, Bartosz Grajewski, Ewa Gornowicz, Lidia Lewko
6.    Ubarwienie upierzenia - jego znaczenie w życiu ptaków
        Monika Łukasiewicz, Karolina Wnęk, Arkadiusz Matuszewski,
        Maciej Miąsko, Agnieszka Wnuk-Gnich
12.  Deoksyniwalenol - czynnikiem wspomagającym bakteryjne martwicze zapalenia jelit u drobiu
        Magdalena Gajęcka, Michał Dąbrowski, Łukasz Zielonka, Maciej Gajęcki
18. Negatywne skutki wydłużonego czasu przechowywania jaj wylęgowych brojlerów kurzych i metody ich minimalizowania
        Anita Kinal
22.  Konsekwencje ekonomiczne występowania włóknikowo-ropnego zapalenia skóry i tkanki podskórnej (cellulitis) w komercyjnych
        stadach brojlerów kurzych
        Michał Majewski, Przemysław Racewicz, Aleksandra Kamila Kierbić,
        Julita Maria Kmiecik, Magdalena Herudzińska
26.  Nekrotyczne zapalenie jelit, cz. IV
        Krzysztof Lipiński
32.  Włókno surowe - jego znaczenie w żywieniu stad reprodukcji ciężkiej
        Katarzyna Sartowska
36.  Ospa u drobiu
        Małgorzata Bednarczyk
38.  Syndrom białych włókien w mięśniu piersiowym a jakość mięsa kurcząt brojlerów
        Magdalena Górska, Dorota Wojtysiak
41.  Jaja jako źródło witamin, cz. II
        Adam Mirowski
46.  Kurnik z betonu komórkowego - zyskowna hodowla
50.  Surowce zbożowe stosowane jako komponenty mieszanek paszowych dla drobiu, cz. II
        Karol Kaszperuk, Marcin Różewicz
55.  Zoohigiena fundamentem produkcji drobiu, cz. II
        Katarzyna Jankowska
61.  Kokcydioza u indyków
        Janusz Brząkowski
64.  Przezorność czyli o decyzji środowiskowej od nowa
        Adam Kuźma
70.  Dobrostan drobiu a nawyki kanibalizmu i pterofagii
        Henryka Grażyna Korytkowska
75.  Przede wszystkim jakość
76.  Starożytna kura, czyli historia udomowienia
        Aleksandra Dunisławska, Henryk Kozłowski, Anna Sławińska, Maria Siwek
78.  Wojna z sąsiadami naszej fermy drobiarskiej? Daremny trud…
        Andrzej Konarkowski
80.  Homogeniczność mieszanek paszowych dla drobiu jako jeden z wyróżników ich jakości
        Dorota Szablicka, Marcin Różewicz, Krystyna Jakubowska
84.  Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz - Informacje, opinie, stanowiska i wnioski
88.  Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące sektorów jaj, mięsa drobiowego oraz pasz
        Elżbieta Anders

Bieżący numer