Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 8/2016
... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

2.    Użytkowanie gęsi Białej Kołudzkiej® dawniej i dziś
        Jakub Badowski, Izabela Grdeń
6.    Wymiana powietrza w budynkach dla drobiu elementem energooszczędnego gospodarowania
        Tadeusz Waligóra, Joanna Sobczak
10.  Krzywica u drobiu
        Małgorzata Bednarczyk
12.  Przyczyny brakowania piskląt po wykluciu oraz czynniki wpływające na ten proces
        Martyna Lasoń, Błażej Nowak
15.  Jakość wody w produkcji drobiarskiej
        Joanna Brzozowska
18.  Mikroklimat w kurniku - podstawa nowoczesnej hodowli
        Maciej Grzybek
20.  Jaja jako źródło witamin, cz. I
        Adam Mirowski
23.  Magnez - ważny makroelement dla ptaków
        Katarzyna Witkiewicz
26.  Efekty zastosowania dodatku ACIDOMATRIX DS w żywieniu kur niosek jaj konsumpcyjnych
        Stanislaw Budnik, Miroslaw Julkowski
30.  Zioła w żywieniu drobiu
        Agata Dankowiakowska, Joanna Bogucka
34.  Skutki niedoboru i nadmiaru składników mineralnych w diecie drobiu
        Henryka Grażyna Korytkowska
41.  Znaczenie zdrowego przewodu pokarmowego w produkcji wolnej od antybiotyków
        Chasity Pender, Anita Urbańczyk
44.  Zoohigiena fundamentem produkcji drobiu, cz. I
        Katarzyna Jankowska
49.  5 powodów, dla których produkty ELLICO są stosowane przez hodowców drobiu tak chętnie
        Joanna Kanikuła
50.  Surowce zbożowe stosowane jako komponenty mieszanek paszowych dla drobiu, cz. I
        Karol Kaszperuk, Marcin Różewicz
54.  Certyfikat - potwierdzi i podkreśli jakość Twojej firmy
        Adam Kuźma
57.  Wytwórnia Pasz w Pile - unikalny obiekt na skalę europejską
58.  Nekrotyczne zapalenie jelit, cz. III
        Krzysztof Lipiński
62.  Obrót nieruchomościami rolnymi pomiędzy osobami fizycznymi po dniu 30 kwietnia 2016 r.
        Patrycja Amrozińska-Kasiak
65.  Biogazownie rolnicze jako odnawialne źródła energii
        Przemysław Marek
72.  Spotkanie drobiarskie COBB
74.  Wystawa kur ozdobnych „Najpiękniejsze kury świata” czyli kury wśród kwiatów w malowniczym Powsinie
        Katarzyna Łagowska, Marcin Różewicz, Alina Janocha
76.  Zootechnicy i biolodzy obradowali w Krakowie
        Stanisław Wężyk
78.  II Międzynarodowa Konferencja Techniczna PROHEALTH
80.  Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące sektorów jaj, mięsa drobiowego oraz pasz
        Elżbieta Anders
82.  Jaja emu czyli coś na większy apetyt
        Lidia Lewko
85.  Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz

Bieżący numer