Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 6/2016

... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

 

2.

Ceny detaliczne mięsa drobiowego w Polsce w 2015 roku

Krystyna Świetlik

10.

Tajemnice jaja - powstawanie skorupy

Bożena Króliczewska

16.

Wartość sensoryczna oraz dietetyczna mięsa drobiu utrzymywanego w warunkach ekstensywnych

Anna Wilkanowska

21.

Zapalenie podeszwy stopy (FPD) miarą dobrostanu w stadach kurcząt i indyków rzeźnych

Sylwia Łojewska, Dorota Witkowska

26.

Naturalne kwasy żywiczne - poprawa równowagi mikrobiologicznej przewodu pokarmowego oraz wyników produkcyjnych kurcząt brojlerów

H. Kettunen, J. Vuorenmaa, T. Rinttilä, H. Grönberg, E. Valkonen,J. Apajalahti

28.

Wpływ olejków eterycznych na skład mikroflory jelitowej kurcząt brojlerów

Michalina Adaszyńska-Skwirzyńska

33.

Priorytet... to ochrona przed nadchodzącymi upałami

Wojciech Grudzień

36.

Antybiotyki w odwrocie!

Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski

44.

Witaminy w żywieniu drobiu

Agata Dankowiakowska, Joanna Bogucka

48.

10 000 kamizelek odblaskowych już rozdane

50.

Zdrowie ptaków w powiązaniu z wyposażeniem budynków na fermie, cz. II

Katarzyna Jankowska

53.

Czy to fermy drobiu są przyczyną konfliktów sąsiedzkich?

Andrzej Konarkowski

56.

Światowa innowacja DUTRION TABLETS

Joanna Kanikuła

58.

Problem stresu cieplnego w produkcji drobiarskiej

Adam Mirowski

62.

Dbamy o fundamenty polskiej hodowli brojlera, czyli stada prarodzicielskie nioski reprodukcyjnej

Katarzyna Tomaszewska

64.

Nekrotyczne zapalenie jelit, cz. I

Krzysztof Lipiński

69.

Wartość odżywcza DL‑metioniny, L‑metioniny oraz soli wapniowej hydroksyanalogu metioniny (MHA-Ca) w żywieniu kurcząt brojleróww warunkach stresu termicznego

72.

Mikotoksyny zagrożeniem w żywieniu drobiu

Małgorzata Bednarczyk

75.

Historia spisana gęsim piórem

Magdalena Podbylska

76.

Fermy brojlerów Tomasza i Jakuba Pióro - rodzinna tradycja i nowoczesna produkcja

78.

Zagospodarowanie odpadów drobiowych w sektorze karm dla zwierząt

Katarzyna Łagowska, Elżbieta Bombik

84.

Wystawa Kur Ozdobnych 2016 r. - Warszawa SGGW

86.

Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczącesektorów jaj, mięsa drobiowego oraz pasz

Elżbieta Anders

88.

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz - Informacje, opinie, stanowiska i wnioski

92.

Notowania

 

Bieżący numer