Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 12/2015

... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści


Spis treści
2.
Ptaki, nie tylko domowe raport - 2015
Maciej Pawlak
8.
Termoregulacja kurnika - warunki efektywnej produkcji
Przemysław Marek
13.
Wybrane wskaźniki toksokinetyczne niektórych fuzariotoksyn w tkankach ptaków
Maciej Gajęcki, Magdalena Gajęcka, Łukasz Zielonka
18.
Wzmocnienie wątroby gwarancją optymalizacji zdrowia u drobiu
Alicja Samorzewska
20.
Inulina - prebiotyk wykorzystywany w produkcji drobiarskiej, cz. II
Mateusz Bucław
26.
Oleje roślinne w żywieniu drobiu, cz. II
Adam Mirowski
30.
Kanibalizm u piskląt w pierwszym okresie życia
Wojciech Grudzień
34.
Jajo kurze w roli głównej
Katarzyna Łagowska
40.
HYDRO-CLEAN - skuteczna dezynfekcja systemu pojenia
Krzysztof Wcześniak
42.
Rozwój embrionalny kury
Agata Dankowiakowska
47.
Kontrola kokcydiozy kurcząt - metody diagnostyczne
Kamila Bobrek, Joanna Urbanowicz, Andrzej Gaweł
51.
Probiotyki w produkcji drobiarskiej - ogólna charakterystyka oraz korzyści ze stosowania
Marcin Śmiałek, Andrzej Koncicki
58.
Spotkanie Hodowców Drobiu 2015
Edyta Kawalec
60.
Kwasy organiczne w dezynfekcji linii przetwarzania mięsa drobiowego
Joanna Brzozowska
64.
Gęś łabędzionosa (Anser cygnoides), cz. II
Tomasz Doroń
67.
Czynniki wpływające na status mikrobiologiczny jaj i ich przetworów
Katarzyna Jankowska
69.
W Auburn prowadzone są badania mające na celu kontrolę ptasiej grypy (AI) w paszy dla drobiu
70.
Colitin - wspomaganie organizmu podczas infekcji opornymi szczepami E. coli
Albert Nakielski, Andrzej Juszczuk
72.
Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące sektorów jaj, mięsa drobiowego oraz pasz
Elżbieta Anders
74.
Reasumpcja
76.
Recenzja wydawnicza akademickiego podręcznika pt.:„Chemia żywności”
Zbigniew Duda
77.
Jakość i opłacalność produkcji mięsa i jaj - II Międzynarodowe Sympozjum DSM
78.
Nowa siedziba firmy VHP
80.
BIOMIN Forum Poultry
81.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz - Informacje, opinie, stanowiska i wnioski

Bieżący numer