Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 11/2015
... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści


Spis treści
2.
Obsługa urządzeń technologicznych w intensywnej produkcji drobiu
Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra
8.
Mięso drobiowe bez tajemnic, cz. II
Sebastian Nowaczewski
14.
Wpływ odporności immunologicznej na produkcyjność u drobiu
Alicja Samorzewska
16.
Struktura i funkcja systemów sensorycznych u ptaków
Maciej Pawlak
20.
Campylobacter, problem europejski
Andrew Robertson, Paweł Kędzia
24.
Propozycja kontroli inwazji Dermanyssus gallinae w fermach kur niosek
Konstanty Romaniuk, Rajmund Sokół
28.
Sód, potas i chlor w diecie drobiu
Henryka Grażyna Korytkowska
31.
Skuteczna dezynfekcja - klucz do końcowego sukcesu produkcyjnego
Krzysztof Wcześniak
34.
Inulina - prebiotyk wykorzystywany w produkcji drobiarskiej, cz.I
Mateusz Bucław
38.
Pomiot drobiowy - cenny surowiec, cz. II
Przemysław Marek
45.
Oleje roślinne w żywieniu drobiu, cz. I
Adam Mirowski
48.
Rynek kurcząt „premium” ma przed sobą przyszłość
50.
Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
Patrycja Amrozińska-Kasiak
54.
Żywieniowe metody poprawy statusu zdrowotnego ptaków, cz. XII
Krzysztof Lipiński
58.
Co nieco o branży jajczarskiej i o sposobach przedłużania trwałości jaj, cz. II
Katarzyna Jankowska
61.
Restrukturyzacja - rozwiązanie problemów w niespokojnych czasach
Adam Kuźma
64.
IV edycja Akademii Indyka
66.
Dlaczego jadano gęsi na św. Marcina
Teresa Majewska
70.
Jak powstaje Aktywny Ekstrakt z Czosnku, cz. II
Andrzej Juszczuk
72.
Gęś łabędzionosa (Anser cygnoides), cz. I
Tomasz Doroń
75.
Drobiarze na łowach, czyli „I Hubertus Drobiarski”
Łukasz Słoniewicz, Tomasz Torgowski
76.
Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące sektorów jaj, mięsa drobiowego oraz pasz
Elżbieta Anders
78.
Grypa ptaków - nieustanne zagrożenie dla produkcji drobiarskiej
80.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz - informacje, opinie, stanowiska i wnioski
84.
Notowania

 

Bieżący numer