Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 4/2015
... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

Spis treści

2.
Mieszane zakażenia wirusem retikuloendoteliozy (REV) oraz wirusem choroby Mareka (MDV) u kurcząt oraz ich prawdopodobne pochodzenie
Grzegorz Woźniakowski
8.
Klatka wzbogacona pod lupą badaczy
Sebastian Nowaczewski
14.
Selen w żywieniu drobiu
Adam Mirowski
18.
Wybrane elementy wytycznych do projektowania fermy
Tadeusz Waligóra, Joanna Sobczak
22.
ACIDOMATRIX™ DS - skuteczne i opłacalne rozwiązanie żywieniowe dla brojlerów
Stanisław Budnik, Mirosław Julkowski
26.
Zakażenia Escherichia coli w produkcji drobiarskiej - diagnostyka laboratoryjna szczepów APEC
Jarosław Wilczyński, Danuta Wystalska
32.
Badania naukowe stojące za idealnym jajkiem
34.
Efektywne ogrzewanie w chowie brojlerów
Przemysław Marek
40.
Zastosowanie olejków eterycznych w tuczu kurcząt brojlerów, cz. II
Michalina Adaszyńska-Skwirzyńska, Danuta Szczerbińska
46.
Wyniki badania zawartości mykotoksyn w kukurydzy z ubiegłorocznych zbiorów - Nutriad International, Belgia
48.
Negatywne aspekty występowania mikotoksyn w paszach dla drobiu
Joanna Brzozowska
52.
Żywieniowe i środowiskowe przyczyny pterofagii i kanibalizmu u drobiu
Marcin Różewicz, Katarzyna Łagowska, Alina Janocha, Elżbieta Bombik
56.
Ocena właściwości funkcjonalnych mięsa kurcząt brojlerów o zmodyfikowanym składzie kwasów tłuszczowych i podwyższonej zawartości antyoksydantów
Paweł Konieczka
59.
Jak poprawić wydajność produkcyjną oraz dobrostan ptaków? Czyli Akademia Indyka trwa...
62.
Opinia studenta zootechniki o rynku jaj konsumpcyjnych
Monika Michalczuk, Anna Siennicka, Krzysztof Damaziak
64.
Odpowiednia suplementacja kluczem do zdrowego układu sercowo-naczyniowego
Albert Nakielski, Andrzej Juszczuk
66.
Prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego, cz.II
Patrycja Amrozińska
69.
Parametry kształtujące jakość konsumpcyjnych jaj kurzych, cz. I
Lidia Lewko
72.
Pantarki i perlica czarna
Tomasz Doroń
75.
Biomin Forum
76
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz - Informacje, opinie, stanowiska i wnioski
80.
WPSA

Bieżący numer