Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 3/2015
... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

Spis treści

2.
 
Problematyka emisji odorów z kurników
Przemysław Marek
8.
 
Prebiotyki, probiotyki i synbiotyki w żywieniu drobiu
Adam Mirowski
12.
 
Możliwości wykorzystania łubinów w żywieniu kurcząt rzeźnych
Marcin Hejdysz, Sebastian Kaczmarek, Robert Mikuła, Andrzej Rutkowski
18.
Usuwanie osadów, płukanie i dezynfekcja linii pojących
20.
 
Wybrane schorzenia drobiu mięsnego związane z technologią chowu oraz genotypem ptaków
Justyna Batkowska, Antoni Brodacki
26.
 
Prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego, cz. I
Patrycja Amrozińska
30.
 
Europa na etykiecie
Adam Kuźma
32.
Jeśli kurnik, to z betonu komórkowego
36.
Oczyszczanie ścieków z przemysłu mięsnego
Joanna Brzozowska
38.
Ziarno pszenicy z krajowych upraw nie powinno być uznawane za bezpieczny składnik pasz
40.
System Gwarantowanej Jakości Żywności dla produktów drobiowych
Magdalena Dymek, Teresa Skiba
45.
 
Hipoglikemia i nagły wzrost upadków u kurcząt – rozpoznawanie i zapobieganie
Kamila Bobrek, Katarzyna Bobusia, Andrzej Gaweł
48.
 
Zastosowanie olejków eterycznych w tuczu kurcząt brojlerów, cz. I
Michalina Adaszyńska-Skwirzyńska, Danuta Szczerbińska
54.
Co nowego w Huhtamaki?
56.
 
Żywieniowe metody poprawy statusu zdrowotnego ptaków - cz. V
Krzysztof Lipiński
64.
 
Produkcja indyków w Polsce w 2014 r.
Marian Biegański
68.
 
Najnowsze metody poprawy funkcjonowania wątroby
Andrzej Juszczuk
70.
 
Wystawa Kur Ozdobnych 2015 r. - Warszawa SGGW
Agnieszka Wnuk, Natalia Mroczek-Sosnowska, Arkadiusz Matuszewski
74.
 
Zdrowie kurcząt i ich wysokie przyrosty wagi zapewniają nam zbyt
Tomasz Kodłubański
76.
Wpływ CreAMINO® na wydajność stad rodzicielskich kurcząt mięsnych oraz ich potomstwa
80.
Pastwiskowy chów drobiu w Stanach Zjednoczonych
Martyna Lasoń
86.
 
Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące sektorów jaj, mięsa drobiowego oraz pasz
Elżbiera Anders
88.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz - Informacje, opinie, stanowiska i wnioski
92.
Notowania

Bieżący numer