Sposoby zwalczania salmonellozy drobiu


Prof. dr hab. Stanisław Wężyk Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz


 W ostatnich dziesięcioleciach produkcja i spożycie żywności zwierzęcego pochodzenia zmieniło swe znaczenie z lokalnego na globalne. Zwiększyły się wymogi konsumentów w odniesieniu do zdrowotnego bezpieczeństwa żywności, pojawiły się żądania dotyczące dobrostanu zwierząt i warunków środowiskowych. Nowe techniki diagnostyczne umożliwiają szybkie wykrywanie groźnych patogenów takich jak bakterie, wirusy, grzyby czy pasożyty.

Wstecz

Bieżący numer