Ważniejsze inwazje pasożytnicze gęsi i kaczek – występowanie i zapobieganie


Prof. dr hab. Irena Ziomko, dr n. wet. Jacek Karamon Państwowy Instytut Weterynaryjny- Państwowy Instytut Badawczy Puławy


System chowu gęsi i kaczek z reguły pastwiskowy lub pastwiskowo – wodny stwarza sprzyjające warunki do rozwoju inwazji pasożytniczych, które nie zawsze przebiegają z wyraźnie zaznaczonymi objawami klinicznymi. Częściej inwazje te maja przebieg subkliniczny. W związku z tym w wielu przypadkach są lekceważone, gdyż skutki takiej inwazji narastają powoli i dyskretnie, ale zawsze opóźniają rozwój, obniżają wydajność i w konsekwencji powodują niekorzystny bilans ekonomiczny chowu 

Wstecz

Bieżący numer