Zwalczanie inwazji ptaszyńców w kurnikach


Rick van Emaus tlumaczyl dr Michał Jank


Wyniki przeprowadzonych ostatnio w Holandii badań wskazują, że inwazje ptaszyńców mogą kosztować producentów jaj w Unii Europejskiej ponad 130 milionów €, nie licząc strat związanych z pogorszeniem dobrostanu ptaków i dyskomfortem osób pracujących na fermach. Nie jest łatwo wyeliminować ptaszyńce z fermy, ale opracowanie odpowiedniego programu zwalczania, jego ścisłe przestrzeganie i uważne monitorowanie obiektu mogą dać pożądane rezultaty. Program taki składa się z czterech podstawowych elementów: dokładnego wyczyszczenia obiektu pomiędzy kolejnymi cyklami produkcyjnymi, zabezpieczenie przed wprowadzeniem do obiektu populacji nowych ptaszyńców, stałe monitorowanie obiektu i stosowanie skutecznych metod zwalczania inwazji.

Wstecz

Bieżący numer