Ta skrzydlata zaraza!


lek. wet. Henryk Matyszewski, lek. med. Artur Matyszewski


Tytułowa „skrzydlata zaraza” to influenza ptaków o wysokiej zjadliwości (Highly pathogenic avian influenza ­HPAI) - grypa ptaków będąca wysoce zakaźną chorobą wirusową, która sieje spustoszenie wśród ptaków domowych, głównie wśród kur i indyków ze śmiertelnością do 100%.
Na zakażenie wirusami HPAI podatne są prawie wszystkie gatunki ptaków domowych i dzikich wolno żyjących, jednak stopień ich wrażliwości jest zróżnicowany; kaczki są bardziej oporne, jeszcze mniejszą wrażliwość wykazują gęsi, gołębie, bażanty, kuropatwy i perliczki. Choroba ta znajduje się na liście A chorób zakaźnych zwierząt Międzynarodowego Urzędu d/s Epizootii.
Piśmiennictwo:
1. Krajowy Plan Gotowości Zwalczania HPAI.
2. Choroby zakaźne zwierząt pod red. Zdzisław Gliński, Krzysztof Kostro; Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Lublin 2003.
3. Ustawa z dnia 1 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2004. 69.625 z póź. zm. ).
4. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. 2001. 63.634) wraz ze zmianami naniesionymi przez ustawę z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. 2002. 135.1145).
5 . Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 1997. 111.724 ).
6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 września 2004 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków, d. pomoru drobiu (Dz. U. 2004.215.2187 ).
7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2005 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, d. pomoru drobiu (Dz. U. 2005. ).

8. Dyrektywa Rady 92/40 z dnia 19 maja 1992 r. wprowadzająca środki kontroli dla zwalczania influenzy ptaków wraz z Zarządzeniami przywołanymi w tej Dyrektywie. 

Wstecz

Bieżący numer