Kooperacja à la française - czyli o współpracy francuskich ubojni drobiu z producentami żywca


Mgr inż. Arleta Rugała , prof. dr hab. Jacek Kijowski*


Katedra Zarządzania Jakością Żywności Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu

*Prof. Jacek Kijowski jest kierownikiem Katedry Zarządzania Jakością Żywności,
mgr inż. Arleta Rugała jest doktorantem w Katedrze, po stypendium naukowym we Francji
Aby działające przedsiębiorstwa mogły realizować swoje cele, muszą wchodzić w różnorodne relacje z innymi przedsiębiorstwami i podmiotami funkcjonującymi na danym obszarze rynku. Samą bowiem istotę przedsiębiorstw stanowi wymiana towarowo – pieniężna z innymi jednostkami na rynku, a zwłaszcza z dostawcami, odbiorcami, kooperantami, itp. Wśród form relacji z otoczeniem można wymienić kooperację (współdziałanie), konkurencję (współzawodnictwo) oraz stosunki podległości (zależności).
Bibliografia:
1. Kaczmarek B. «Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej», Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000
2. Kapusta F. «Teoria agrobiznesu», Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Oskara Lanego, Wrocław, 2003
3. Lavergne P. «Les contrats dans l’aviculture: quels apports de l’économie?», Cinquièmes Journées de la Recherche Avicole, Tours, marzec 2003;
4. «Les filières avicoles en France, en Europe et dans le monde», Conféderation Française de l’Aviculture Paryż, marzec 2004;
5. Lysons K. «Zakupy zaopatrzeniowe», Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2004;
6. NF V 01 – 005:2000 «Système de management de la qualité de la production agricole. Modèle pour la maîtrise des engagements réciproques entreles producteurs et une structure organisée de production agricole»;
7. «Origines et qualité. Produits alimentaires», Union Fédérale des Consommateurs, Paryż, 2000;
8. PN – EN ISO 9000:2001 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia;
9. PN – EN ISO 9004:2001 Systemy zarządzania jakością. Wytyczne doskonalenia funkcjonowania.

Wstecz

Bieżący numer