Anitox prezentuje Fortrol, nową wysoce opłacalną mieszaninę kwasów organicznych


Anitox


Polscy producenci drobiu i jaj mają teraz nowe narzędzie w bitwie o kontrolę skażeń bakteriami Salmonella.


Fortrol®, nowa dająca korzyści finansowe mieszanina kwasów organicznych została opracowana przez specjalistów Anitox, odpowiedzialnych za higienę oraz wydajność produkcji pasz. Jest ona dostępna dla producentów w krajach Europy Wschodniej poszukujących ochrony swoich pasz i zmniejszenia negatywnego wpływu różnego rodzaju mikroorganizmów, zwłaszcza patogenów, zawartych w paszach.


Piotr Cierpiński, przedstawiciel firmy w Polsce wyjaśnia: „Fortrol® jest wysoce skuteczny w kontroli patogenów. Wstępne badania pokazały, że dodatek preparatu w ilości 2-8 kg/tonę paszy pozwala skutecznie kontrolować bakterie Salmonella”.


„Kluczowe znaczenie ma tutaj możliwość dostosowania wielkości dawki w zależności od stopnia ryzyka” – wyjaśnia P. Cierpiński. „Daje to producentowi unikalną elastyczność finansowo opłacalnej interwencji opartej na analizie specyficznego ryzyka, jakie towarzyszy danej recepturze i składowi surowcowemu, a nawet wpływom sezonowości”.


Fortrol® może być użyty w procesie tzw. flushingu w celu zapewnienia higieny w mieszalniach pasz lub magazynach surowców, a także bezpośrednio w procesie produkcji pasz lub przechowywania surowców dzięki doskonałemu systemowi aplikacji Anitox. Inaczej aniżeli jakakolwiek inna mieszanina kwasów organicznych Fortrol® może być aplikowany w programie łączącym w sobie zalety środków higieny i kwasów organicznych w celu obniżenia ryzyka z powodu różnego rodzaju zagrożeń. Dzieje się tak dlatego, że Fortrol® jest stosowany przy użyciu tego samego wysoce wydajnego systemu aplikacji jaki jest wykorzystywany dla Finio®, który już przy małych dawkach zapewnia ochronę przed wtórnym zakażeniem. Po raz pierwszy przedstawiamy program, który wspiera producentów chcących jednorazowym działaniem zmienić kontrolę skażeń patogenami pochodzącymi z pasz”.


Matt Oldnall jest menadżerem technicznym w firmie Anitox i kluczowym członkiem zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie Fortrol®. Prezentując nowy produktu Matt wyjaśnia: „Pasza jest najbardziej znaczącym kosztem w produkcji zwierzęcej i najczęstszym miejscem bytowania patogenów. Będąc partnerem światowych producentów żywności i uznanym autorytetem w zakresie jakości mikrobiologicznej pasz, rozumiemy jak bakterie Salmonella, Clostridia, E. coli i Campylobacter wpływają negatywnie na produkcję zwierzęcą, wydajność operacyjną i bezpieczeństwo żywności”.


„W praktyce przemysłowej wykorzystujemy badanie obecności bakterii Enterobacteriaceae jako wskaźnika potencjalnego skażenia paszy bakteriami Salmonella, Clostridia i E. coli. W okresie ostatniego dziesięciolecia Anitox analizował mikrobiologiczną jakość takich surowców paszowych jak pszenica, śruta sojowa i mączki rybne, tworząc bazę danych na podstawie próbek pobieranych na całym świecie. Stwierdziliśmy, że bakteriami Enterobacteriaceae było skażonych 100% próbek pszenicy, 43% próbek mączek rybnych i 69% próbek śruty sojowej. Obecność bakterii Salmonella w paszy i w wytwórniach paszy stwierdza się począwszy od miejsca przyjęcia surowców aż do miejsca załadunku gotowych wyrobów: prawie 27% przypadków w miejscu przyjmowania surowców, 6% w paszach granulowanych i 27% w punkcie załadunku gotowych produktów. Wg innego źródła średnie skażenie pasz granulowanych i niegranulowanych wynosiło 1000 cfu/g i 10.000 cfu/g odpowiednio. Kontrolowanie populacji mikroorganizmów i patogenów w paszach wymaga skutecznego i spójnego zarządzania. Nasz nowy sposób kontroli patogenów w paszach, jakim jest Fortrol®, pomaga producentom w stworzeniu dostosowanego do potrzeb, opłacalnego i elastycznego programu”.


Fortrol® spowalnia rozprzestrzenianie się patogenów pochodzących z pasz i zapobiega dalszemu wtórnemu skażeniu w trakcie produkcji pasz. „Niskie skażenie pasz zwiększa wydajność produkcji i poprawia jej opłacalność. Fortrol® jest opcją nastawioną na zwalczanie zagrożeń poprzez pełną kontrolę bakterii Salmonella. Fortrol® jest wspierany przez ten sam zespół inżynierów i wysoce wydajną technologię aplikacji, które cieszą się uznaniem wśród klientów Anitox”.


Producenci gotowi do wprowadzenia opłacalnej kontroli bakterii Salmonella w paszach przy użyciu Fortrol® oraz ci, którzy starają się wybrać program kontroli patogenów najlepiej spełniający ich potrzeby, mogą uzyskać więcej informacji na stronie www.anitox.com/fortrol.

Wstecz

Bieżący numer