Ile żyta dla brojlerów?


Mariusz Kopeć


Do niedawna ze względu na wysoką zawartość substancji anty-żywieniowych, żyto nie było w ogóle brane pod uwagę jako składnik paszy dla drobiu. Jednak nowe udoskonalone odmiany żyta hybrydowego o polepszonym składzie spowodowały zwiększone zainteresowanie producentów drobiu rzeźnego.Do niedawna ze względu na wysoką zawartość substancji anty-żywieniowych, żyto nie było w ogóle brane pod uwagę jako składnik paszy dla drobiu. Jednak nowe udoskonalone odmiany żyta hybrydowego o polepszonym składzie spowodowały zwiększone zainteresowanie producentów drobiu rzeźnego.


Obecnie żyto jest interesujące, także z powodu sporo niższych cen od innych zbóż co sprawia, że jest ono atrakcyjnym surowcem paszowym w paszach drobiowych. W tygodniu 18-tym maja 2022 żyto przy średniej cenie 1300 zł/t było tańsze o 11% od kukurydzy, 15% od pszenżyta i aż 23% od pszenicy, co sprawia, że żyto jest atrakcyjnym surowcem w paszach dla drobiu.


W efekcie 3 letniego programu badań ENERGYFEED polscy naukowcy przebadali żyto w żywieniu zwierząt pod kątem zależności pomiędzy jego udziałem w paszach a wynikami produkcyjnymi osiąganymi w produkcji różnych grup zwierząt w tym drobiu. U brojlerów badano dodatek żyta w ilości 5-10-15 i 20% a u gęsi rzeźnych 20, 30 i 40%. Oto zalecenia praktyczne stosowania żyta dla drobiu mięsnego.


Zalecenia praktyczne

Wyniki badań własnych, wskazują, że po spełnieniu określonych warunków, ziarno żyta hybrydowego może być z powodzeniem stosowane w żywieniu drobiu, stanowiąc przydatne źródło energii i białka.


Należy przyjąć ogólną zasadę, że w żywieniu kurcząt rzeźnych ziarno żyta może być stosowane w growerowo- finiszerowym okresie odchowu, stanowiąc do 15-20% mieszanki paszowej. U młodszych ptaków (1-21 dzień życia) wprowadzenie ziarna żyta do diety może mieć negatywny wpływ na wskaźniki produkcyjne. W przypadku mieszanek zawierających ziarno żyta wskazanym jest również stosowanie dodatku preparatu enzymatycznego (ksylanazy), który oprócz stabilizującego wpływu na lepkość treści i skład mikroflory jelitowej, może pozytywnie oddziaływać na wskaźniki produkcyjne, zwłaszcza u młodszych kurcząt.


W odchowie gęsiąt rzeźnych możliwe jest wprowadzenie ziarna żyta do mieszanki paszowej po 3 tygodniu życia. Udział tego zboża w żywieniu może być wówczas znaczny, jednak przy wyższej proporcji (do 40% mieszanki paszowej), zaleca się, aby ptaki miały swobodny dostęp do zielonki lub dobrze utrzymanych pastwisk. W przypadku tuczu zbożowego, przeprowadzanego przeważnie po okresie intensywnego wzrostu somatycznego gęsiąt (12-13 tydzień życia), i trwającego około 3 tygodni, surowe ziarno żyta powinno mieć nieprzeważający udział w dawce żywieniowej. Zaleca się, aby gęsi rzeźne miały dostęp do tego zboża w systemie żywienia opartego na metodzie wolnego wyboru.


Przewidywane korzyści produkcyjno-ekonomiczne

Istnieje możliwość częściowego zastąpienia ziarna kukurydzy, pszenicy i pszenżyta ziarnem żyta w recepturach mieszanek paszowych dla różnych gatunków i grup technologicznych drobiu.


Ogólnie można przyjąć, że cena białka, aminokwasów i innych składników pokarmowych w ziarnie żyta jest niższa w porównaniu z innymi gatunkami zbóż, co spowoduje zmniejszenie kosztu paszy w przeliczeniu na jednostkę produkowanego mięsa i tym samym poprawi ekonomiczną efektywność produkcji.

Wstecz

Bieżący numer