Podstawy żywienia drobiu w okresie reprodukcji


Prof. dr hab. Dorota Jamroz AR Wrocław


Zdolność produkcji przez ptaki licznych komórek rozrodczych – jaj, wykorzystana została przez człowieka jako istotny kierunek produkcji drobiu użytkowego. Zarówno wartość genetyczna jak i jakość i intensywność żywienia ptaków w okresie reprodukcji decydują o liczbie znoszonych jaja i ich biologicznej wartości.

Cały artykuł dostępny w numerze 11 czasopisma "Polskie drobiarstwo"
....................................................................................................
"Polskie Drobiarstwo" - ogólnopolski miesięcznik dla:
producentów drobiu i pasz, technologów żywności, zootechników,
lekarzy weterynarii

Wstecz

Bieżący numer