Fizjologiczne uwarunkowania inhalacyjnego szczepienia piskląt


Dr Ron Meijerhof Hybro B.V. Holandia, lek.wet. Danuta Furmanek Intervet Int. B.V, Przedstawicielstwo w Polsce


Ptaki są organizmami stałocieplnymi, co oznacza, że podobnie jak ssaki są w stanie kontrolować wewnętrzną temperaturę ciała. Zdolności tej nie posiadają jednak pisklęta bezpośrednio po wylęgu. W trakcie rozwoju embrionalnego zarodki ptaków są organizmami zależnymi od temperatury otoczenia, w pewnym uproszczeniu mówiąc są „zmiennocieplne”, prawie tak jak gady.

Cały artykuł dostępny w numerze 11 czasopisma "Polskie drobiarstwo"
....................................................................................................
"Polskie Drobiarstwo" - ogólnopolski miesięcznik dla:
producentów drobiu i pasz, technologów żywności, zootechników,
lekarzy weterynarii

Wstecz

Bieżący numer