Ziarno kukurydzy w żywieniu drobiu – cz. I, ziarno suszone


S.A. Kaczmarek, M. Hejdysz


 Kukurydzę uprawiano w Ameryce Środkowej już ponad 2500 lat przed naszą erą. Pierwotnie, jedna roślina wytwarzała jedną kolbę o wielkości ok 3 cm. Bardzo szybko na drodze prostej pracy hodowlanej wprowadzono „odmiany” dające kilka kolb na jednej roślinie a każda miała przynajmniej kilka centymetrów długości. W XVI wieku, dzięki odkryciu Ameryki przez Europejczyków, kukurydza rozprzestrzeniła się praktycznie na cały świat. W XX wieku nowe techniki stosowane w pracy hodowlanej umożliwiły wprowadzenie istotnych zmian w cechach użytkowych tej rośliny. W związku z tym, na koniec XX wieku kukurydza z powodzeniem była uprawiana w krajach centralnej i wschodniej Europy. Obecnie, coraz częściej uprawia się tą ciepłolubną roślinę nawet w krajach Skandynawii.

Wstecz

Bieżący numer