Fitoremediacja – ekologiczna metoda oczyszczania powietrza powentylacyjnego


dr inż. Adam Chmielowski, mgr inż. Przemysław Marek


 Nowoczesna produkcja drobiarska nastawiona jest na wysoką intensyfikację chowu, co przekłada się na wymierne zyski oraz zapewnia niższe koszty żywności dla konsumentów. Niesie jednak za sobą niebezpieczeństwa, związane z zanieczyszczaniem środowiska naturalnego. Ponadto duże obiekty drobiarskie są szczególnie uciążliwe dla miejscowych społeczności. Duża koncentracja ptaków wiąże się z wysokimi nakładami energetycznymi oraz intensywną wymianą powietrza w budynkach inwentarskich, a co za tym idzie z emisją szkodliwych gazów, tj. dwutlenku węgla i amoniaku, będących ubocznymi produktami przemiany materii. Poziom emisji szkodliwych substancji do środowiska jest obiektem szeregu regulacji prawnych oraz związanych z nimi opłat. Szczególnym nadzorem została objęta emisja CO2, jako gazu cieplarnianego, który przyczynia się do niekontrolowanego wzrostu temperatury Ziemi. Uchwalony przez Unię Europejską w październiku 2014 r. tzw. pakiet klimatyczny ma postawione za główne cele obniżenie o 40% emisji CO2 do 2030 r. w stosunku do 1990 r. oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) do 27%. Do tej pory emisja CO2 w rolnictwie była równoważona przez produkcję roślinną i bilansowana, jednak wygórowane założenia unijne mogą to za jakiś czas zmienić.


Wstecz

Bieżący numer