Problem ściółki – nieco inaczej


dr inż. Tadeusz Waligóra prof. dr hab. inż. Joanna Sobczak


Pisząc o ściółce i jej znaczeniu dla zdrowotności drobiu, a szczególnie kurcząt rzeźnych, traktujemy zwykle to zagadnienie jako wyrwane z szerszego kontekstu. Skupiamy się wówczas na określeniu materiału ściółki i jego zaletach, wilgotności, warstwy oraz wpływu tych czynników na przebieg procesu chowu. Truizmami stają się tu stwierdzenia, że najlepsze są wióry drzewne, ściółka nie może być zbyt wilgotna ani skażona, czy nadmiernie ubita. Wiadomo też powszechnie, że następstwem wymienionych właściwości są zapalenia stawów kolanowych u ptaków, odgnioty na mostkach, zapalenie opuszków stóp i wiele innych objawów chorobowych. Tymczasem hodowca – producent może być zainteresowany znacznie szerszą gamą zagadnień, poczynając od sposobu pozyskiwania ściółki, poprzez właściwe jej magazynowanie i konieczne manipulacje, na późniejszym zagospodarowaniu kończąc. 
Literatura
Sobczak J., Waligóra T. 2004
Systemy utrzymania drobiu. IBMER Warszawa, Duńskie Służby Doradztwa Rolniczego.
Praca zbiorowa 1990.
Ściółki dla drobiu. Welfare of Livestock Regulations. MAFF.
Sosnówka E., Herbut E.,
Rychlik I. 2001.
Wpływ różnego rodzaju ściółki na wyniki produkcyjne kurcząt. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego Nr 57 Kraków.
Górski P., Dobek J. 2000.
Technologia utylizacji pomiotu z ferm kurzych. IBMER Warszawa.
Gilewski R., Janocka A.,
Nowe trendy w hodowli i produkcji kur.
Tomczyk G., Wężyk S. 2010.
O.W. Hoża, Warszawa

Wstecz

Bieżący numer