Poszukiwanie nowych metod poprawy jakości i ograniczenia upadków piskląt


Marcin W. Lis, Rafał Kędzia


 Przebieg odchowu stada u wszystkich gatunków drobiu w decydującym stopniu zależy od jakość jednodniowych piskląt. Częstą procedurą w związku z wystąpieniem u niektórych piskląt zapalenia woreczka żółtkowego i pępka pozostaje stosowanie antybiotyków. Jednak kontekście bezpieczeństwa żywności oraz opłacalności produkcji drobiarskiej koniecznym jest ograniczenie stosowania antybiotyków. Dlatego trwają prace nad nowymi, skutecznymi metodami poprawy jakość piskląt oraz wyników ich odchowu. Z tego względu interesujące i dobrze rokujące na przyszłość wydaja się rezultaty badań nad praktycznym wykorzystaniem „żywienia in ovo” oraz poszukiwanie niekonwencjonalnych bakteriobójczych związków biologicznie czynnych (np. garbników).

Wstecz

Bieżący numer