Wielonienasycone kwasy tłuszczowe i ich rola w organizmie Możliwości zastosowania w żywieniu drobiu


mgr Elżbieta Szabelska, mgr inż. Bogusława Pyka


 W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie możliwością zastosowania w mieszankach dla drobiu naturalnych dodatków paszowych, które wzbogacają w pełni zbilansowane żywienie zwierząt. Poszukuje się substancji poprawiających stan zdrowia, efektywność chowu jak i jakość uzyskiwanych surowców (jaja, mięso). Dużo uwagi poświęca się roślinom bogatym w substancje biologicznie czynne. Mają one znaczenie zwłaszcza w żywieniu zwierząt wysokoprodukcyjnych, o intensywnej przemianie materii. Jednymi ze związków organicznych, których funkcje w organizmie podlegają ciągłym badaniom, są kwasy tłuszczowe.

Wstecz

Bieżący numer