Skorupa jaja – wyzywanie dla producentów


Mgr Anna Czapla, dr inż. Michała Gagucki


 W ostatnich dziesięcioleciach nastąpił ogromny postęp w produkcji kur nieśnych, a co za tym idzie – znaczący wzrost produkcji jaj. W okresie pięćdziesięciu lat ilość jaj pozyskiwana w ciągu roku od jednej nioski wzrosła z 225 do ponad 300 sztuk. Jednak postęp hodowlany prowadzący do zwiększenia nieśności napotkał barierę fizjologiczną – w ciągu dnia kura może znieść tylko jedno jajo.

Wstecz

Bieżący numer