Zasady funkcjonowania wentylacji w budynkach dla drobiu cz. I


Dr hab. Anna Wójcik


Optymalny mikroklimat w budynkach inwentarskich kształtuje oraz jednocześnie wpływa na produkcyjność zwierząt i ich dobrostan, odpowiedni system wymiany powietrza. Jakość mikroklimatu zależy w dużej mierze od kilku podstawowych parametrów: temperatury i wilgotności powietrza, prędkości przepływu powietrza oraz obecności szkodliwych domieszek gazowych. Parametry te są ze sobą ściśle powiązane, a zmiana jednego pociąga za sobą zmianę pozostałych. Do utrzymania w budynkach inwentarskich wszystkich czynników mikroklimatycznych na optymalnym poziomie, nie powodując przy tym szkodliwych przeciągów i nie dopuszczając do zbyt dużych strat ciepła w budynku – służy właśnie wentylacja. Ma ona również ogromne znaczenie dla zachowania budynku w pełnej wartości technicznej, ponieważ przeciwdziała zawilgoceniu przegród konstrukcyjnych i urządzeń wewnątrz budynku, i wydłuża czas eksploatacji budynku.

Wstecz

Bieżący numer