Higiena i bezpieczeństwo żywności na etapie produkcji podstawowej


Dr hab. Anna Wójcik


 Produkcja żywności jest procesem złożonym, obejmującym szeroki zakres działania: poprzez produkcję roślinną i zwierzęcą na etapie gospodarstwa, pozyskiwanie i przetwarzanie surowców oraz dystrybucję żywności. Na każdym z tych etapów istnieje wiele zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, ponieważ rośliny, zwierzęta oraz ludzie funkcjonują w określonym środowisku – powietrze, woda, gleba. Środowisko to może być źródłem zagrożeń: fizycznych (mechaniczne, promieniotwórcze), chemicznych (wszelkie substancje i niepożądane pozostałości) czy biologicznych (mikroorganizmy, pasożyty itp.). Wszystkie elementy środowiska, również te toksyczne, uczestniczą bezpośrednio lub pośrednio w procesie produkcji żywności.

Wstecz

Bieżący numer