Genomika w hodowli kur mięsnych


Prof. dr hab. Stanisław Wężyk


Od 30 września do 2 października 2019 r. odbyło się w Będlewie k. Poznania VI Europejskie Sympozjum Genetyki Drobiu, zorganizowane przez PO WPSA. Gospodarzem tego niezwykle intresującego spotkania, które zgromadziło genetyków drobiu z nie tylko z Europy lecz także z Ameryki Płn. i Afryki, był prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Program sympozjum i kuluarowe dyskusje potwierdziły fakt, że współczesna genetyka drobiu jest nauką wielowątkową. Obejmujme ona tak problemy ochrony przed zagładą ginących ras drobiu jak i metody genetycznego doskonalenia populacji ze szczególnym uwzględnieniem stosowania nowych narzędzi jak np. genetyki molekularnej z genomiką. Zajmuje się także wpływem genomu na odporność ptaków na choroby, na ich zachowanie się wróżnych warunkach środowiskowych oraz modyfikowaniem metodami hodowlanymi jakości dietetycznej jaj i mięsa drobiowego.
 

Wstecz

Bieżący numer