Rola wirusów w enteropatiach u indyków


Dr Katarzyna Domańska-Blicharz, prof.dr hab.Zenon Minta Zakład Chorób Drobiu PIWet-PIB Puławy


 1. Zakażenia koronawirusami

Podstawową rolą produkcji indyków jest przetwarzanie pokarmu na mięso. Prawidłowo funkcjonujące jelita u rosnących indyków to imperatyw finansowej stabilności i powodzenia w produkcji. Stany patologiczne jelit (enteropatie) są jedną z ważnych grup chorób indyków, które powodują duże straty ekonomiczne z powodu zwiększonej śmiertelności, zmniejszonych przyrostów masy ciała, zwiększonych kosztów leczenia i zwiększonego wskaźnika wykorzystania paszy. Obok czynników niezakaźnych (pasza, warunki chowu) duże znaczenie w zaburzeniach jelit przypisuje się różnym czynnikom patogennym jak wirusy, bakterie i pasożyty.
W ciągu ostatnich dwóch dekad nastąpił olbrzymi wzrost wiedzy o roli wirusów w stanach patologicznych jelit. Na postęp ten miały wpływ przede wszystkim poszukiwania innych niż bakterie czynników etiologicznych enteropatii, ze szczególnym ukierunkowaniem na wirusy, a także możliwości tak przydatnych narzędzi diagnostycznych jak mikroskopia elektronowa i biologia molekularna. Enteropatie u indyków mogą wywoływać wirusy należące do różnych rodzin taksonomicznych, takich jak Coronaviridae, Reoviridae i Caliciviridae jak również tzw „małe koliste wirusy” z rodzin Parvoviridae, Circoviridae, Picornaviridae orazAstroviridae. Niniejszy artykuł rozpoczyna cykl prac nad rolą wirusów w stanach patologicznych jelit u indyków.
Piśmiennictwo
1. Barnes H.J., Guy J.S.: Poult enteritis mortality syndrome. Diseases of Poultry, 11th ed. Saif Y.M. et al., eds. Blackwell, Ames, IA., 1171-80, 2003.
2. Cavanagh D.: Coronaviruses in poultry and other birds. Avian Pathol 34, 439-448, 2005.
3. Cavanagh D., Mavditt K., Sharma M., Drury S.E., Ainsworth H.L., Britton P., Gough R.E.: Detection of a coronavirus from turkey poults in Europe genetically related to infectious bronchitis virus of chickens. Avian Pathol 30, 355-368, 2001.
4. Cavanagh, D, Mawditt, K, Welchman Dde, B, Britton, P, Gough, RE: Coronaviruses from pheasants (Phasianus colchicus) are genetically closely related to coronaviruses of domestic fowl (infectious bronchitis virus) and turkeys. Avian Pathol 31:81-93, 2002
5. Guy J.S.: Turkey coronavirus enteritis. Diseases of Poultry, 11th ed. Saif Y.M. et al., eds. Blackwell, Ames, IA., 300-307, 2003.
6. Harris C.: Turkey coronavirus anb astrovirus in Britain. The PoultrySite.comhttp://www.thepoultrysite.com/articles/996/turkey-coronavirus-and-astrovirus-in-britain, 2008.
7. Moreno M.A., Vinco L.J., Cordioli P., Lavazza A.: Diagnosis of turkey viral enteric diseases by electron microscopy and identification of coronavirus in a case of turkey enteritis. Proc of the 4th International Symposium on Turkey Diseases, Berlin, 114-119, 2002.
8. Panigrahy B., Naqi S.A., Hall C.F.: Isolation and characterization of viruses associated with transmissible enteritis (bluecomb) of turkeys. Avian Diseases 17, 430-438, 1973.
9. Peterson E.H., Hymas T.A.: Antibiotics in the treatment of unfamiliar turkey disease. Poult Sci 30, 466-468, 1951.
10. Teixeira M.C., Luvizotto M.C., Ferrari H.F., Mendes A.R., da Silva S.E., Cardoso T.C.: Detection of turkey coronavirus in commercial turkey poults in Brazil. Avian Pathol 36, 29-33, 2007.

Wstecz

Bieżący numer