Znaczenie genetycznego uwarunkowania zachowań ptaków w praktyce drobiarskiej


Beata Grzegrzółka


Prace hodowlane w kierunku utrwalenia bądź wyeliminowania określonych cech zachowania prowadzone były tradycyjnie u wielu gatunków zwierząt domowych, jeszcze zanim poznano siłę związku między obserwowanym zachowaniem i jego podłożem genetycznym (odziedziczalność). W niektórych przypadkach określone predyspozycje behawioralne zwierząt były wręcz główną przyczyną ich udomowienia. Na przykład przepiórka japońska (Coturnix japonica) była początkowo utrzymywana jako ptak amatorski, szczególnie ze względu na śpiew, a dopiero z czasem zainteresowano się jej cechami użytkowymi i rozpoczęto selekcję w kierunku produkcji jaj i mięsa przepiórczego. Również pianie kogutów było w przeszłości przedmiotem selekcji, dzięki czemu zostały wyprowadzone specjalne rasy, które charakteryzowała określona długość i częstość piania.
Literatura
Appleby M. C., Hughes B. O. 1995: The Edinburgh Modified Cage for laying hens. British Poultry Science 36: 707-718
Benyi K., Norris D., Tsatsinyane P. 2006: Effect of stocking density and group size on the performance of white and brown Hyline layers in semi-arid conditions. Tropical Animal Health and Production 38, 7-8: 619-624 (6)
Bessei W. 2002: Selection for behaviour in poultry. 7th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, August 19-23, Montpellier, France
Biswas D. K., Craig J. V. 1970: Genotype–environment interactions in chickens selected for high and low social dominance. Poultry Science 49: 681-692
Blackshaw J. K. 1986: Notes on some topics in Applied Animal Behaviour. Poultry – chickens. Third edition, pp. 29-33
Broom, D.M. 2001: Assessing the welfare of hens and broilers. Proc. Aust. Poult.Sci. Sym. 13: 61-70
Broom D. M. 2006: Behaviour and welfare in relation to pathology. Applied Animal Behaviour Science 97 (1): 73-83
Bryan J. R. 1996: Fear and adaptability in poultry: Insights, implications and imperatives. World”s Poultry Science 52 (2): 131-174 (44)
Craig J. V. 1971: Social behavior of chickens as related to selection practices and productivity. Poultry Science, 95-115
Cruichshank G. 2003: Behaviour and feather pecking – priorities for selection. Poultry World 157, 9: 26
Goldsmith K. 2001: Feather pecking in laying hens, is selected breeding the answer? Animal Welfare Science Essays. The University of Sydney Veterinary Education and Information Network (VEIN)
Guhl A. M. 1968: Social behaviour of the domestic fowl. Transactions of the Kansas Academy of Science (19003-) 71 (3): 379-384
Heil G., Simianer H., Dempfle L. 1990: Genetic and phenotypic variation in prelayingbehaviour of Leghorn hens kept in single cages. Poultry Science 69: 1231-1235
Isaksson D. 2005: Plumage colour and feather pecking – behavioural effects ofPMEL17 genotypes in fowl (Gallus gallus).http://cms.ifm.liu.se/edu/biology/master_projects/2005/danis102/download_material/Master%20thesis.pdf
Keeling L., Andersson L., Schutz K. E. i wsp. 2004: Chicken genomics: feather-pecking and victim pigmentation. Nature 431: 645-646
Kjaer J. B., Sorensen P. 1997: Feather pecking behaviour in White Leghorns, a genetic study. British Poultry Science 38 (4): 333-341
Kjaer J. B., Sorensen P., Su G. 2001: Divergent selection on feather pecking behaviour in laying hens (Gallus gallus domesticus). Applied Animal Behaviour Science 71 (3): 229-239
Newman S. 1994: Quantitative- and molecular- genetic effects on animal well-being: adaptive mechanisms. Journal of Animal Science 72: 1641-1653
Sanotra G. S., Vestergaard M., Thomsen M. G. 1998: The effect of stocking density on walking ability, tonic immobility, and the development of tibial dyschondroplasia in broiler chicks. Pultry Welfare Symposium, December, Canada
Sherwin C. M., Nicol C.J. 1993: A descriptive account of the pre-laying behaviour of hens housed individually in modified cages with nests. Applied Animal Behaviour Science 38: 49-60
Siegel P. B. 1970: Behavior: Genetics. BioScience 20 (10): 605-608
Siegel H. S. 1980: Physiological stress in birds. Bioscience 30: 271-278
Su G., Kjaer J. B., Sorensen P. 2006: Divergent selection on feather pecking behavior in laying hens has caused differences between lines in egg production, egg quality, and feed efficiency. Poultry Science 85(2): 191-197
Wood-Gush D.G.M., Gilbert A. B. 1969: Observations on the laying behaviour of hens in battery cages. British Poultry Science 10:29-36.
 

Wstecz

Bieżący numer