Oznaczenia na skorupie jaj konsumpcyjnych i wylęgowytch


Elżbieta Anders – Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Zakrzewo Sp. z o. o.


 Obowiązujące aktualnie w Polsce uregulowania prawne nie dopuszczają, aby w obrocie poza miejscem produkcji znajdowały się jaja pozbawione odpowiedniego oznakowania na skorupie. Obowiązek znakowania skorupy dotyczy zarówno kurzych jaj konsumpcyjnych, jak i jaj wylęgowych wszystkich gatunków drobiu. Z obowiązku znakowania skorupy jaj kurzych mogą być zwolnione jedynie gospodarstwa utrzymujące nie więcej niż 50 kur, które sprzedają jaja poza miejscem produkcji, przy czym w miejscu sprzedaży musi być podana nazwa i adres gospodarstwa. Jeżeli chodzi o znakowanie skorupy jaj wylęgowych, to obowiązujące unijne przepisy nie przewidują udzielania odstępstw. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że te przepisy mają zastosowanie do zakładów hodowlanych posiadających powyżej 100 ptaków.

Wstecz

Bieżący numer