Bieżący numer

Archiwum

Zastosowanie płyt warstwowych do termoizolacji budynków inwentarskich
Przemysław Marek

Jednym z podstawowych czynników, decydujących o dobrostanie utrzymywanych zwierząt, są warunki mikroklimatyczne w budynkach inwentarskich. Wśród nich najważniejsze to temperatura i wilgotność powietrza, stężenie szkodliwych gazów i pyłów oraz prędkość przepływu powietrza. Stałe utrzymywanie optymalnych parametrów fizyko-chemicznych w relatywnie niewielkiej przestrzeni kurników stwarza niekiedy trudności. Sytuacja taka występuje zwłaszcza w przypadku występowania ekstremalnie niskich lub wysokich temperatur. Wówczas budynki wyposażone w mało wydajne systemy wentylacyjne, grzewcze i/lub chłodzące szybko się wyziębiają lub nagrzewają, w zależności od panujących na zewnątrz temperatur.
 
Piśmiennictwo
1. Klemm P. (red.), Budownictwo ogólne, Tom 2, Fizyka budowli, Arkady 2006.
2. Wysocki K., Docieplanie budynków, Wydawnictwo KaBe, Krosno 2008.