Bieżący numer

Archiwum

Wszystko co trzeba wiedzieć o szczepieniach przeciwko mykoplazmozie drobiu
Anna Sawicka-Durkalec, Grzegorz Tomczyk, Olimpia Kursa

 Mycoplasma gallisepticum (MG), Mycoplasma synoviae (MS) i Mycoplasma meleagridis (MM) to trzy gatunki mykoplazm odgrywające istotną rolę w patologii drobiu. Mykoplazmoza wywołana przez infekcje wyżej wymienionymi patogenami powoduje znaczne straty ekonomiczne w przemyśle drobiarskim wielu państw. Zakażenie mykoplazmami zazwyczaj przyjmuje postać przewlekłą, jednak pod wpływem różnych czynników takich jak: niekorzystne warunki środowiskowe (nieodpowiednia wentylacja lub temperatura) lub dodatkowa infekcja wirusowa bądź bakteryjna przechodzi w kliniczną postać choroby. Do najczęściej występujących objawów klinicznych mykoplazmozy należą: trudności w oddychaniu, wyciek wydzieliny z otworów nosowych, spadek produkcji jaj i podwyższona zamieralność zarodków. W przypadku zakażenia wybranymi szczepami MS, mogą to być również objawy ze strony układu lokomotorycznego takie jak: obrzęk stawów i problemy w poruszaniu się. Dane literaturowe dostarczają dużo informacji dotyczących różnic miedzy szczepami poszczególnych gatunków mykoplazm.

 

Piśmiennictwo:
1. Adler HE, McMartin D, Shifrine M.: Immunization against Mycoplasma infections of poultry. Am J Vet Res. 1960 482–485
2. Alessandri E., Massi P., Paganelli F., Prandini F., Saita M.: Field trials with the use of a live attenuated temperature-sensitive vaccine for the control of Mycoplasma gallisepticum infection in meat-type turkeys. Ital J Anim Sci, 4; 2005; 282-286
3. Ball C., Forrester A., Ganapathy K.: Co-circulation of genetically diverse population of vaccine related and unrelated respiratory mycoplasmas and viruses in UK poultry flocks with health or production problems. Vet. Microbiol. 2018, 132–138
4. Bencina D., Mrzel O., Rois Zorman O., Bidovec A., Dovc A.: Characterisation of Mycoplasma gallisepticum strains involved in respiratory disease in pheasants and peafowl. Vet. Rec., 2003. 230-234
5. Christensen, N. H., Yavari C. A., McBain A. J., Bradbury J. M.: Investigations into the survival of Mycoplasma gallisep-ticum, Mycoplasma synoviae and Mycoplasma iowae on materials found in the poultry house environment. Avian Pathol. 1994 127–143
6. El Gazzar, M., Laibinis, V.A., Ferguson-Noel, N.: Characterization of a ts-11-like Mycoplasma galisepticum isolate from commercial broiler chickens. Avian Dis. 2011, 569–574
7. Evans R.D.,. Hafez Y.S Evaluation of a Mycoplasma gallisepticum strain exhibiting reduced virulence for prevention and control of poultry mycoplasmosis. Avian Dis. 1992 197-201
8. Evans JD, Leigh S.A., Purswell J.L., Jacob R., Peebles E.D., Collier S.D., Branton S.L.: A comparative study of live attenuated F strain-derived Mycoplasma gallisepticum vaccines. Avian Dis., 2012 396-401
9. Evans J.D.,. Leigh S.A, Purswell J.L., Collier S.D., Kim E.J., Boykin D.L., Branton S.L.: The impact of deposition site on vaccination efficiency of a live bacterial poultry vaccine. Poult. Sci., 2015 1849-1852
10. Gharaibeh, S., Hailat, A.: Mycoplasma gallisepticum experimental infection and tissue distribution in chickens, sparrows and pigeons. Avian Pathol. 2011 349–354
11. Kleven, S.H.: Mycoplasmas in the etiology of multifactorial respiratory disease. Poult. Sci. 1998, 1146–1149
12. Kursa 0., Tomczyk G., Sawicka A.: Prevalence of M.synoviae in chicken and turkey flocks in Poland . International Symposium Mycoplasma and Coryza 2019 121
13. Leigh SA, Evans JD, Collier SD, Branton SL. The impact of vaccination route on Mycoplasma gallisepticum vaccine efficacy. Poult Sci. 2018 3072-3075
14. Levisohn S. Early stages in the interaction between Mycoplasma gallisepticum and the chick trachea as related to pathogenicity and immunogenicity. Israel Journal Medical Science 1984 982-4.
15. Levisohn, S., Kleven, S. H.: Avian mycoplasmosis(Mycoplasma gallisepticum). Rev Sci Tech 2000 425–442
16. Luginbuhl RE, Tourtellotte ME, Frazier MN. Mycoplasma gallisepticum—control by immunization. Ann N Y Acad Sci. 1967234–238
17. Noormohammadi, A.H., Hemmatzadeh, F. Whithear, K.G. Safety and efficacy of the Mycoplasma synoviae MS-H vaccine in turkeys. Avian Dis.  2007 550–554
18. Whithear KG, Soeripto, Harrigan KE, Ghiocas E.. Immunogenicity of a temperature sensitive mutant Mycoplasma gallisepticum vaccine. Aust Vet J. 1990, 168–174.

19. Whithear KG, Soeripto, Harringan KE, Ghiocas E. Safety of temperature sensitive mutant Mycoplasma gallisepticum vaccine. Aust Vet J. 1990. 159–165