Bieżący numer

Archiwum

Praktyczne metody poprawy jakości ściółki drobiowej
Agata Dankowiakowska

Ściółka ma znaczący wpływ na kształtowanie mikroklimatu w kurniku. Materiał ściółkowy musi czysty, wolny od wszelkich zanieczyszczeń mechanicznych
i mikrobiologicznych. Należy zwrócić uwagę na to by materiał był chłonny i bezpieczny dla zwierząt. Bardzo ważny jest prawidłowy sposób przechowywania ściółki. Odpowiednia jakość ściółki w dużym stopniu wpływa na dobrostan zwierząt, co przyczynia się do uzyskania dobrych wyników produkcyjnych. Źle dobrana ściółka powoduje dyskomfort, wpływa na występowanie urazów, problemów z układem pokarmowym i oddechowym. W hodowli drobiu stosuje się różne rodzaje podłoża, jako ściółki można użyć słomy, trocin, pociętego papieru, pelletu, wiórów drzewnych, torfu lub piasku.
Literatura
1.      Kajdan – Zysnarska I. 2013. Warunki utrzymania drobiu w świetle obowiązujących przepisów. Centrum Doradztwa Rolniczego W Brwinowie Oddział W Poznaniu
2.      Krakowiak D., Flak N., Śmiech M., Galicki D., Nowosiadły D., Batkowska J. 2019. Wybrane naturalne dodatki paszowe podnoszące jakość ściółki dla drobiu. Badania i Rozwój Młodych Naukowców. Nauki Przyrodnicze część V – Fauna, s. 62-66. 
3.      Mazurkiewicz M. 2008. Specjalistyczne studium podyplomowe dla lekarzy weterynarii. Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych. Materiały szkoleniowe.
4.      Świątkiewicz S., Arczewska – Włosek A., Józefiak D. 2017. The nutrition of poultry as a factor affecting litter quality and foot pad dermatitis – an updated review. Journal of Animal Physology and Animal Nutrition. 101, s. e14-e20.