Bieżący numer

Archiwum

Mięso drobiowe – żywność funkcjonalna
Elżbieta Tyksińska

W ostatnich latach, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych, nastąpiła wyraźna zmiana świadomości konsumentów, związana z żywieniem człowieka. Żywność nie jest już postrzegana wyłącznie jako źródło składników odżywczych, ale coraz większe zainteresowanie budzą również jej właściwości prozdrowotne (Zymon i Strzetelski, 2010). Również w społeczeństwie polskim obserwuje się wzrost zainteresowania żywnością i jej wpływem na zdrowie człowieka (Michalczuk i Siennicka, 2010).
Literatura:
1.         Augustyńska-Prejsnar A., Ormian M., Gajdek G. Wybory rynkowe mięsa kurcząt brojlerów w opinii studentów. Journal of Agribusiness and Rural Development. 2014, 3(33), 5-13.
2.         Decker E. A., Park Y.: Healthier meat products as functional food. Meat Sciience 2010, 86, 49–55.
3.         Dutkowska A., Rachoń D. Rola kwasów tłuszczowych n-3 oraz n-6 w prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego. Choroby Serca i Naczyń. 2015, 12, 3, 154–159.
4.         Dziedzic K., Górecka D., Kobus-Cisowska J, Jeszka M. Możliwości wykorzystania gryki w produkcji żywności funkcjonalnej. Nauka Przyroda Technologie, 2010, 4, 2, 1-7.
5.         Grabowski T. Wpływ czynników przyżyciowych na jakość mięsa drobiowego. Cz. II. Polskie Drobiarstwo. 2002, 9, 15-19.
6.         Grabowski T., Kijowski J. Mięso i przetwory drobiowe. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
7.         Kiczorowska B., Samolińska W., Al-Yasiry A. R. M., Winiarska-Mieczan A, Kwiecień M. Wartość odżywcza mięsa drobiowego pochodzącego z produkcji konwencjonalnej i ekologicznej. Problemy Higieny i Epidemiolgi. 2015, 96(3), 598-602.
8.         Kouba M., Mourot J.: A review of nutritional effects on fat composition of animal products with special emphasis on n–3 polyunsaturated fatty acids. Biochimie 2011, 93, 13–17.
9.         Kubiński T., Kłys W., Matczuk E., Pietraś E. Mięso brojlerów jako żywność funkcjonalna. Życie Weterynaryjne, 2014, 89(5), 398-403.
10.       Kubiński T.: Żywność funkcjonalna. Życie Weterynaryjne, 2010, 85, 932–935.
11.       Kudełka W. Innowacyjny segment żywności wspierającej zdrowie człowieka. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. 2011, 18, 290-302.
12.       Kudełka W., Łoboza D. Charakterystyka żywności funkcjonalnej. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2007, 743, 91-120.
13.       Lesiów T. Stan polskich badań na temat wartości odżywczej mięsa drobiowego. Żywność Nauka Technologie Supl. 2003, 4(37), 230-241.
14.       Michalczuk M., Siennicka A. Właściwości dietetyczne mięsa różnych gatunków drobiu utrzymywanych w alternatywnych systemach chowu. Przegląd Hodowlany, 2010, 11, 26-30.
15.       Pieszka M., Pompa-Roborzyński M., Baran J. Surowce i produkty drobiarskie a zdrowie konsumenta. Wiadomości Zootechniczne. R.LV, 2017, 4, 118-123.
16.       Woźniak E., Banaszewska D., Biesiada-Drzazga B. Prozdrowotne właściwości mięsa drobiowego w aspekcie chorób cywilizacyjnych. Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 2016, 328(39)3, 235–246.
17.       Zdanowska-Sąsiadek Ż., Michalczuk M., Marcinkowska-Lesiak M., Damazik K., Czynniki kształtujące cechy sensoryczne mięsa drobiowego, Bromatologia Chemia Toksykologiczna, 2013, 3, 344 – 353.
18.       Zymon M., Strzetelski J. Sposoby poprawy właściwości prozdrowotnych mięsa bydlęcego. Wiadomości Zootechniczne, R. XLVIII, 2010, 4, 53-63.