Bieżący numer

Archiwum

Panele chłodzące (cooling pads) – wydajny sposób chłodzenia budynków inwentarskich dla drobiu
Przemyslaw Marek

Temperatura, jako jeden z czynników kształtujących mikroklimat w budynkach inwentarskich, determinuje zapewnienie utrzymywanym ptakom dobrostanu. Uzyskanie stabilnych warunków termicznych może być trudne, zwłaszcza w okresach ekstremalnych temperatur na zewnątrz. Klimat w Polsce zmienia się, zimy są coraz łagodniejsze a lata gorętsze. Podczas okresów mrozu rozwiązaniem są większe nakłady na ogrzewanie, jednak w czasie letnich upałów sytuacja jest trudniejsza. Wymagana jest wówczas intensywna wymiana powietrza, która wynosi nawet 6 m3/h na każdy kilogram masy ciała utrzymywanych ptaków. Latem pobierane z zewnątrz powietrze ma często wysoką temperaturę, dodatkowo same ptaki, stłoczone w ograniczonej przestrzeni budynku, wytwarzają znaczne ilości ciepła. W takim stanie łatwo o pojawienie się tzw. stresu cieplnego. Termin ten jest znany producentom drobiu. Wiedzą oni, że ze stresem cieplnym należy walczyć już na etapie niedopuszczania do jego wystąpienia, gdyż straty jakie powoduje wśród stada są trudne do wyrównania.
Literatura:
1.         Kołacz R., Dobrzański Z. (2006). Higiena i dobrostan zwierząt gospodarskich. Wyd. UP, Wrocław.
2.         Dorota Godyń D., Angrecka S. (2017). Wykorzystanie paneli ewaporacyjnych do chłodzenia pomieszczeń inwentarskich. Wiadomości Zootechniczne, R. LV (2017), 4: 132–137