Bieżący numer

Archiwum

Produkcja kapłonów w oparciu o rodzime lub lokalnie zaadaptowane rasy kur
Jolanta Calik

W ostatnich latach konsumenci coraz częściej poszukują produktów o szczególnym zapachu, smaku i bogatych w składniki odżywcze. Odnotowano również większe zainteresowanie produktami pochodzącymi od kurcząt rzeźnych, powstałych przy udziale rodzimych ras, odchowywanych w warunkach półintensywnych lub ekstensywnych. Przykładem jest rynek francuski, na którym już w latach 60-tych ubiegłego wieku pojawiły się atestowane kurczęta typu Label Rouge.
1.            Calik J., Połtowicz K., Świątkiewicz S., Krawczyk J., Nowak J. Effect of caponization on meat quality of Greenleg Partridge cockerels. Ann. Anim. Sci., 2015, 15: 541-553.
2.            Calik J. Effect of caponizing Yellowleg Partridge (Ż-33) cockerels on body weight and meat quality. Acta Sci. Pol., Zoot., 2015, 14, 1: 51-60.
3.            Calik J., Krawczyk J., Świątkiewicz S., Gąsior R., Wojtyczka K., Połtowicz K., Obrzut J., Puchała M. Comparison of the physicochemical and sensory characteristics of Rhode Island Red (R-11) capons and cockerels. Ann. Anim. Sci., 2017, 17, 3: 903-917.
4.            Calik J., Krawczyk J., Obrzut J. Fizykochemiczne i sensoryczne cechy mięsa kogutów i kapłonów Sussex rodu S-66. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2018, 2 (115): 48-58.
5.            Dumanowski J., A. Pawlas J. Poznański J. Sekrety kuchmistrzowskie Stanisława Czernieckiego. Warszawa 2010.
6.            Gogolewski L., Czerwiński M. Kapłonowanie kogutów. Pol. Drob. 2012, 1: 46-48.
7.            Franco D., Pateiro M., Rois D., Vázquez J.A, Lorenzo J.M. Effects of caponization on growth performance, carcass and meat quality of Mos breed capons reared in free-range production system. Ann. Anim. Sci., 2016, 15: 909-929.
8.            Rikimaru K., Shiji O., Komastu M., Ishizuka J. Effects of caponization on meat quality of Hinai-jidori chicken. J. Poult. Sci., 2009, 46: 345-350.
9.            Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego.
10.          Sirri F., Bianchi M., Petracci M., Meluzzi A. Influence of partial and complete caponization on chicken meat quality. Poult. Sci., 2009, 88: 1466-1473.
11.          Symeon G. K., Mantis F., Bizelis I, Kominakis A. Rogdakis E. Effects of caponization on growth performance, carcass composition, and meat quality of medium growth broiler. Poult. Sci., 2010, 89: 1481-1489.
12.          Tor M., Estany J., Villalba D., Molina E., Cubilò M.D. Comparison of carcass composition by parts and tissues between cocks and capons. Anim. Res., 2002; 51: 421-443.
13.          Volk M., Malenšek J., Prevolnik M., Škrlep M., Šegula B. Čandek-Potokar M., Bavec Differences in Carcass and Meat Quality between Organically Reared Cocks and Capons. Agric. Conspec. Sci., 2011, 76: 153-155.
14.          World Watch List for Domestic Animal Diversity. 3 rd edition FAO/UNEP, Roma 2000.