W związku ze skażeniem fipronilem milionów jaj spożywczych w krajach UE i po wykryciu w ostatnich dniach śladów pestycydu DDT w mięsie kur niosek z chowu na wolnych wybiegach w dwóch fermach rząd Korei Płd. ogłosił, że kontrola bezpieczeństwa żywności w tym kraju pod względem pozostałości środków owadobójczych zostanie znacząco wzmocniona. DDT jako środek owadobójczy został wycofany z użycia na świecie w latach 70. Niestety, nadal można go znaleźć w organizmach ludzi i zwierząt – stwierdził w 2004 r. prof. Jan Ludwicki, dyrektor PZH. Całkowite wycofanie DDT z przyrody nie jest możliwe – dodał profesor. W związku z coraz częstszym wykrywaniem śladowych pozostałości różnych szkodliwych substancji w żywności, aktualne staje się stwierdzenie Paracelsusa (1493-1541), który powiedział, że „Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, bo tylko dawka czyni truciznę”. Inna wersja tego stwierdzenia: „Wszystko może być trucizną; decyduje o tym tylko dawka”.  

GUS podał 31 sierpnia, że według eksperymentalnego szybkiego szacunku ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2017 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,2% (wskaźnik cen 99,8), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 1,8% (wskaźnik cen 101,8). W lipcu odnotowano spadek cen skupu większości podstawowych produktów rolnych w porównaniu do cen skupu w czerwcu, wzrosły jedynie ceny żywca drobiowego i mleka. Natomiast wg danych MRiRW średnie ceny skupu kurcząt brojlerów w sierpniu wzrosły w stosunku do średniej ceny skupu w lipcu o 1,17 %, natomiast średnie ceny skupu indorów spadły o 3,35 %, a indyczek o 4,35 %. Warto odnotować, że ceny sprzedaży tuszek kurcząt wynosiły średnio w sierpniu 5,55 zł/kg i były wyższe o 1,28 % w porównaniu do średnich cen w lipcu, natomiast ceny sprzedaży tuszek indyków wyniosły w sierpniu średnio 8,43 zł/kg i były niższe o 1,86 % w porównaniu do średnich cen sprzedaży w sierpniu.

Dzięki stałemu postępowi w zakresie hodowli, żywienia, profilaktyki weterynaryjnej, kształtowania warunków środowiskowych, modernizacji procesów przetwórczych i obniżeniu kosztów robocizny produkcja mięsa drobiowego na świecie jest coraz bardziej opłacalna. Przemysł drobiarski wykorzystuje też znacznie więcej elementów kurcząt brojlerów do produkcji atrakcyjnych produktów żywnościowych. Filet z piersi kurcząt, który jest coraz tańszy, cieszy się ogromną popularnością na całym świecie jako wysoko wartościowe i łatwe w przyrządzaniu mięso. W większości krajów UE produkcja brojlerów jest wysoce opłacalna. Warto jednak podkreślić, że koszty produkcji kurcząt brojlerów na Ukrainie i w Brazylii (0,60 €/kg żywca) są ciągle mniejsze o ok. 30-50 % niż średnio w UE (Polska 0,86 €/kg, Francja 0,92 €/kg, Niemcy 0,93 €/kg, UK 1,01 €/kg). Ukraińską lub brazylijską tuszkę można kupić za mniej niż 1 €/kg, znacznie taniej niż wyprodukowaną w innych krajach (USA 1,19 €/kg, Polska 1,41 €/kg, UK 1,67 €.kg, Hiszpania 1,70 €/kg, Chiny 1,97 €/kg).

Z powodu wystąpienia ptasiej grypy na fermach drobiu na Filipinach Zjednoczone Emiraty Arabskie UAE wstrzymują import produktów drobiowych z tego kraju. Minister UAE ds. Zmian Klimatycznych i Ochrony Środowiska stwierdził, że zamknięto graniczne punkty kontrolne w celu zapobieżenia przedostaniu się jakiegokolwiek drobiu i produktów drobiowych pochodzących z filipińskiej prowincji Pampanga. Dr Majid Sultan Al. Qasimi, dyrektor Departamentu ds. Zdrowia Zwierząt I Rozwoju w arabskim Ministerstwie powiedział, że powyższe działania zostały podjęte po podaniu przez Światową Organizację ds. Zdrowia Zwierząt informacji o wykryciu wysoce zjadliwego wirusa ptasiej grypy na fermach drobiu na Filipinach. Jednakże władze UAE dopuszczają możliwość importu z Filipin produktów drobiarskich zawierających mięso drobiowe lub jaja poddanych obróbce termicznej w trakcie procesu produkcji, jak również import termicznie obrobionych odpadów drobiowych.   

Władze chińskie wszczęły śledztwo w sprawie eksportu mięsa drobiowego z Brazylii w dumpingowych cenach. Śledztwo zostało rozpoczęte po ogłoszeniu przez RPA i Ukrainę, że brazylijscy producenci sprzedają mięso drobiowe w niższych cenach aniżeli ceny rynkowe. Brazylia nie przyznaje się do winy: Jesteśmy bardzo konkurencyjni i chińskim partnerom trudno jest to zrozumieć – powiedział agencji Reuters Francisco Turra, CEO ABPA. Wg chińskiego Ministerstwa Handlu, brazylijskie mięso drobiowe stanowi ponad 50 % importu drobiu ogółem przez Chiny. Chińskie oskarżenia o eksport drobiu w dumpingowych cenach nie są czymś nowym; w 2010 r. o podobne praktyki Chiny oskarżały USA. Po uniewinniającym wyroku WTO Chiny w 2014 r. wprawdzie wycofały restrykcyjne stawki cłowe na mięso drobiowe, ale w zamian za to zwiększyły cło na import innych amerykańskich towarów.     

Południowokoreański minister rolnictwa przeprasza opinię publiczną, że 18 sierpnia br. poinformował o tym, że w jajach spożywczych pochodzących z 66 koreańskich ferm wykryto obecność fipronilu. Poddane badaniom jaja są jednak wolne od fipronilu i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi. Jak wcześniej podał „Korean Times”, kontroli poddano 876 ferm, a badania jaj prowadzone są w 363 dalszych fermach. Moon Jae-in, prezydent Korei Płd. polecił Lee Nak-yeon, premierowi kraju, przeprowadzenie natychmiastowej kontroli obrotu jajami spożywczymi w sklepach i hurtowniach na terenie całego kraju. Komentując jajową aferę profesor Chris Elliot z Queens University w Belfaście, stwierdził, że niepokojącym jest fakt, że miliony skażonych jaj spożywczych przez kilkanaście miesięcy znajdowało się w obrocie handlowym w wielu krajach i nikt nie zareagował na ten fakt. Ale pocieszającym jest to, że zawartość fipronilu w skażonych jajach jest bardzo niewielka i dlatego laboratoria agencji ds. bezpieczeństwa żywności uznawały te jaja jako niezagrażające zdrowiu ludzi. 

Miliony jaj w europejskich marketach zostało wycofanych z obrotu i zutylizowanych po ujawnieniu faktu zatrucia ich fipronilem przez holenderskich, niemieckich, belgijskich i francuskich producentów. Zatrute jaja znalazły się w sprzedaży w 17 krajach:  Holandii, Belgii, Francji, Niemczech Austrii, W. Brytanii, Danii, Irlandii, Włoch, Luksemburga, Polski, Rumunii, Słowenii, Słowacji, Szwecji, Szwajcarii i Hong Kong. Jak wykazały przeprowadzone w Holandii badania, zawartość fipronilu w jajach była siedmio- do dziesięciokrotnie niższa w porównaniu do obowiązującej w UE normy, ale test wykonany w Belgii wykazał, że zawartość fipronilu przekraczała europejską normę. Mina Andrejewa, rzecznik KE, podała, że 26 września odbędzie się spotkanie ministrów rolnictwa UE i przedstawicieli agencji ds. bezpieczeństwa żywności, na którym zostaną przedstawione szczegóły kryzysu jajowego w UE i przedyskutowane sposoby bardziej skutecznej ochrony zdrowia ludzi przed zatrutą żywnością. Stephane Travert, francuski minister rolnictwa, na podstawie testów stwierdził, że zatrute fipronilem jaja nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi. Podobną opinię wyraził przedstawiciel brytyjskiej Agencji ds. Standaryzacji Żywności: „Jest mało prawdopodobne, aby skażone jaja stanowiły ryzyko dla zdrowia ludzi”.

Jewgienij Gromyko, rosyjski wiceminister rolnictwa oświadczył na początku sierpnia, że Rosja zamierza rozpocząć eksport mięsa drobiowego do Chin pod koniec bieżącego roku. W wyniku przeprowadzonych rozmów oraz kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej strona chińska nie widzi żadnych przeszkód w imporcie rosyjskiego drobiu. Możliwość eksportu mięsa drobiowego w połowie 2018 r. do Chin ogłosiły również władze Białorusi. W tej sytuacji amerykańscy senatorowie wystosowali pismo do Sonny Perdue, sekretarza ds. rolnictwa w rządzie Prezydenta D. Trumpa, o pilne rozważenie zniesienia embarga na eksport amerykańskiego mięsa drobiowego i produktów drobiarskich do Chin. Jednocześnie warto przypomnieć, że począwszy do 2016 r. Rosja z powodzeniem eksportuje mięso drobiowe do Iranu i Egiptu. Najwięksi producenci brojlerów i mięsa drobiowego w Rosji z powodzeniem spełniają międzynarodowe standardy wymagane dla tej produkcji pozyskując coraz więcej zagranicznych rynków.

Holenderskie władze już w listopadzie 2016 r. wiedziały o skażeniu jaj spożywczych fipronilem – oświadczył belgijski minister rolnictwa Denis Ducarme – i nie tylko nie poinformowały o tym europejskich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności, ale sprzedawały skażone jaja do wielu krajów UE. Komisja Europejska prowadzi intensywne śledztwo w tej sprawie. Holenderska policja 10 sierpnia aresztowała dwóch członków zarządu firmy Chickfriend, która zaopatrywała holenderskich producentów drobiu i jaj spożywczych w preparat zawierający fipronil, pod zarzutem stworzenia zagrożenia dla zdrowia publicznego na szeroką skalę. Na poczet  prowadzonego śledztwa zabezpieczono majątek firmy Chickfriend i zablokowano firmowe konta w bankach. Na podstawie dokumentów i kontroli magazynów stwierdzono, że skażony fipronilem preparat dostarczała do Chickfriend inna holenderska firma Pro-farma, która z kolei zaopatrywała się w belgijskiej firmie Poultry Vision, zajmującej się produkcją środków zawierających fipronil służących m. in. do zwalczania insektów drobiu.

Afera z jajami skażonymi silnie toksycznym pestycydem fipronilem zatacza coraz szersze kręgi. Coraz częściej pada pytanie, jak mogło do tego dojść? Czy rzeczywiście nikt (producenci środków dezynfekcyjnych i hurtownie zajmujące się ich dystrybucją, lekarze weterynarii, państwowe zakłady higieny, producenci itd.) nie wiedział, że na fermach drobiu od pewnego czasu stosowane są preparaty zawierające fipronil? Cały świat zastanawia się, jak mogło coś takiego zdarzyć się w Unii Europejskiej, w której z ogromnym zaangażowaniem od wielu lat stosuje się restrykcyjne kontrole, które mają gwarantować bezpieczeństwo żywności? Dlaczego instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywności w kilku krajach UE nie podjęły odpowiednio szybkiego działania, chociaż wiedziały o tym, że w jajach znajduje się silna trucizna, której stosowanie u zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności jest surowo zakazane? Wg przedstawicieli instytucji i agencji odpowiedzialnych w Unii Europejskiej i poszczególnych krajach UE system ostrzegania wprawdzie w końcu zadziałał, ale ze znacznym opóźnieniem. A może system jest prawidłowo skonstruowany, ale zawiedli ludzie, których do podjęcia takiej, a nie innej decyzji coś zachęciło, przymusiło, skłoniło… Przecież tłumaczenie, że nie zdawali sobie sprawy z zagrożenia nie powinno być usprawiedliwieniem dla zwykłego zaniechania! Przy okazji po raz kolejny okazało się, że produkowana w Polsce żywność jest w pełni bezpieczna! Jak podaje MRiRW, produkowane w Polsce jaja są w tej chwili poszukiwanym towarem w krajach UE. Aby jednak mieć stuprocentową pewność, GLW polecił przeprowadzenie dodatkowych kontroli w polskich fermach drobiu.

Bieżący numer