Studenci w Zootechnice i Akwakulturze – wyzwania i badania

Instytut Nauk o Zwierzętach, Polskie Towarzystwo Zootechniczne oraz Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich zaprasza studentów do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej


„Studenci w Zootechnice i Akwakulturze – wyzwania i badania”


która odbędzie się dnia 9 maja 2023 r i jest inicjatywą mającą na celu stworzenie płaszczyzny pozwalającej na wymianę wiedzy i doświadczeń studentów kierunków studiów pokrewnych z zootechniką i akwakulturą.


Konferencja organizowana jest w formie on-line za pośrednictwem platformy MS Teams.


Konferencja ma charakter tematyczny, a ze względów porządkowych, podczas rejestracji Uczestnik wybiera jedną z sesji, do której kwalifikuje tematykę swojej pracy:

1) Jakość produktów odzwierzęcych;

2) Dobrostan i zdrowie zwierząt;

3) Żywienie zwierząt;

4) Ekonomika i zarządzanie produkcją zwierzęcą;

5) Fizjologiczne i biologiczne uwarunkowania produkcji zwierzęcej

W ramach Konferencji przewidziana jest prezentacja prac w formie elektronicznej.


Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w Konferencji będą zobligowani do wcześniejszego przesłania abstraktów w języku angielskim, które zostaną opublikowane do dnia 15.05.2023 r. w postaci elektronicznej Książki Abstraktów. Konferencja odbywać się będzie w godzinach 09:00-16:30.

Terminy obligatoryjne:

1. Rejestracja do 15 kwietnia 2023 r.

2. Nadsyłanie abstraktów do 23.04.2023 r.


Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem chęci uczestnictwa w Konferencji oraz akceptacją Regulaminu Konferencji. Istnieje możliwość wyłącznie czynnego uczestnictwa w Konferencji.


Informacja o konferencji: http://animal.sggw.pl/2023/03/02/ii-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-studenci-w-zootechnice-i-akwakulturze-wyzwania-i-badania/

Regulamin konferencji: Regulamin.docx

RODO: rodo.docx

Rejestracja: https://forms.office.com/e/DGLu1H9EfR

Przesyłanie abstraktu: https://forms.office.com/e/hXADgDeEx8

Masz pytania? Chętnie odpowiemy: asaa@sggw.edu.pl

Załącznik


Bieżący numer