Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Choroby związane z układem rozrodczym ptaków

Zakład Chorób Drobiu Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz Sekcja Fizjologii i Patologii Ptaków PTNW zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. Choroby związane z układem rozrodczym ptaków (diseases of birds affecting the reproductive system) która odbędzie się w dniach 6-7 października 2023 r. w Weterynaryjnym Centrum Kształcenia Podyplomowego, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy.

Koszty uczestnictwa (udział w wykładach, materiały zjazdowe, przerwy kawowe, uroczysta kolacja): 700 PLN (brutto), 400 PLN (brutto) dla studentów oraz słuchaczy specjalizacji „Choroby drobiu”.

Wpłaty należy dokonać na konto Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach: BGŻ S.A. O/Puławy 35 2030 0045 1110 0000 0053 1520 z dopiskiem „Konferencja ZCHD 2023”.

Zgłoszenia prosimy kierować drogą internetową (formularz rejestracyjny znajduje się na stronie Instytutu: www.piwet.pulawy.pl, w zakładce „Konferencje, Zjazdy”).

O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. Informacje zostaną przekazane drogą elektroniczną.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr hab. Krzysztof Śmietanka

prof. instytutu

Załącznik


Bieżący numer