I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Studenci w Zootechnice i Akwakulturze - wyzwania i dania" odbędzie 11 maja

Instytut Nauk o Zwierzętach, Polskie Towarzystwo Zootechniczne oraz Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich zaprasza studentów do udziału w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Studenci w Zootechnice i Akwakulturze – wyzwania i badania”, która odbędzie się dnia 11 maja 2022 r i jest inicjatywą mającą na celu stworzenie płaszczyzny pozwalającej na wymianę wiedzy i doświadczeń studentów kierunków studiów pokrewnych z zootechniką i akwakulturą.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, w związku z realnym zagrożeniem zarażenia wirusem COVID-19, Komitet Organizacyjny Konferencji podjął decyzję o organizacji wydarzenia w formie on-line za pośrednictwem platformy MS Teams.

Konferencja ma charakter tematyczny, a ze względów porządkowych, podczas rejestracji Uczestnik wybiera jedną z sesji, do której kwalifikuje tematykę swojej pracy:

1)     Jakość produktów odzwierzęcych;

2)     Dobrostan i zdrowie zwierząt;

3)     Żywienie zwierząt;

4)     Ekonomika i zarządzanie produkcją zwierzęcą;

5)     Fizjologiczne i biologiczne uwarunkowania produkcji zwierzęcej

W ramach Konferencji przewidziana jest prezentacja prac w formie elektronicznej.

Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w Konferencji będą zobligowani do wcześniejszego przesłania abstraktów w języku angielskim, które zostaną opublikowane do dnia 15.05.2022 r. w postaci elektronicznej Książki Abstraktów. Konferencja odbywać się będzie w godzinach 09:00-16:30.

Terminy obligatoryjne:

1.      Rejestracja do 1 kwietnia 2022 r.

2.      Nadsyłanie abstraktów do 15.04.2022 r.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem chęci uczestnictwa                    w Konferencji oraz akceptacją Regulaminu Konferencji. Istnieje możliwość wyłącznie czynnego uczestnictwa w Konferencji.

 

Szczegóły i rejestracja na stronie:

Masz pytania? Chętnie odpowiemy: asaa@sggw.edu.pl

Załącznik


Zdjęcie oferty Black Friday 2022

Bieżący numer