Bieżący numer

Tygodniowe ceny sprzedaży tuszki z kurcząt (65%) w Unii Europejskiej (w Euro za 100 kg)

Kraj18.08.201925.08.201901.09.201908.09.2019
Austria235,54230,3230,47239,93
Belgia160160160160
Bułgaria153,12143,78158,67155,67
Cypr251,4251,4251,4251,4
Czechy211211,25213,71208,93
Dania215,25232,14229,99237,05
Finlandia300,58301,04299,52299,06
Francja230230230230
Grecja00202,5202
Hiszpania155,65154,03154,03157,78
Holandia174174174174
Irlandia213,18213,85213,85213,85
Łotwa153,8150,29148,83146,05
Malta223,75223,7500
Niemcy288288288288
Polska134,83129,72117,75124,95
Portugalia177175170165
Rumunia153153,82153,99153,72
Słowacja185,76182,72182,72184,81
Słowenia203,87205,58207,07203,16
Szwecja234,38225,14250,53238,32
Węgry151,12148,54148,220
Wielka Brytania0162,5153,440
Włochy216,25216,25216,25216,25
Średnio w UE200,98175,5175,19202,38
Na podstawie: źródło
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem ubijanych kurcząt rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09