Bieżący numer

Tygodniowe ceny sprzedaży tuszki z kurcząt (65%) w Unii Europejskiej (w Euro za 100 kg)

Kraj23.12.201830.12.201806.01.201913.01.2019
Austria229,49226,38229,61224,45
Belgia147147147150
Bułgaria160,35155,76157,68154,09
Cypr0249,16248,16247,97
Czechy210,59211,22212,66210,59
Dania225235,98242,39254,76
Finlandia272,54272,61296,45299,96
Francja230230230230
Hiszpania155,9158,39156,17156,64
Holandia1761760176
Irlandia209,18209,18209,18209,18
Łotwa152,280158,110
Niemcy282282282282
Polska102,1101,98111,87113,67
Portugalia129130139149
Rumunia143,84143,88141,51141,04
Słowacja161,33153,7175,86162,59
Słowenia221,06219,82214,17213,07
Szwecja217,35257,370271,28
Węgry000152,82
Wielka Brytania168,44168,3500
Włochy212,5212,5206,25186,25
Średnio w UE190,3197,06197,67199,27
Na podstawie: źródło
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem ubijanych kurcząt rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09