Bieżący numer

Średnie ceny skupu i sprzedaży jaj spożywczych w Polsce

TowarKategorie wagoweCENY SPRZEDAŻY (zł/100 sztuk)
28.05.201704.06.201711.06.201718.06.2017Zmiana ceny (%)
Jaja spożywcze kl. AXL43444141,51,22
L333333343,03
M28292727,51,85
S20242424,52,08
 
TowarCENA SKUPU (zł/tonę)
Jaja spożywcze do przetwórstwa3397344732133072-4,39
Biuletyn „Rynek jaj spożywczych”, MRiRW, Dep. Rynków Rolnych, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30

okladka


okladka