Bieżący numer

Średnie ceny skupu i sprzedaży jaj spożywczych w Polsce

TowarKategorie wagoweCENY SPRZEDAŻY (zł/100 sztuk)
30.04.201707.05.201714.05.201721.05.2017Zmiana ceny (%)
Jaja spożywcze kl. AXL42444542-6,67
L423132320
M35302928-3,45
S27242523-8
 
TowarCENA SKUPU (zł/tonę)
Jaja spożywcze do przetwórstwa32312994319732692,25
Biuletyn „Rynek jaj spożywczych”, MRiRW, Dep. Rynków Rolnych, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30

okladka


okladka