Bieżący numer

Średnie ceny skupu i sprzedaży jaj spożywczych w Polsce

TowarKategorie wagoweCENY SPRZEDAŻY (zł/100 sztuk)
10.06.201817.06.201824.06.201801.07.2018Zmiana ceny (%)
Jaja spożywcze kl. AXL45,342,34745-4,26
L37,533,138,738,70
M30,12328,933,214,88
S29,918,124,132,534,85
 
TowarCENA SKUPU (zł/tonę)
Jaja spożywcze do przetwórstwa25332484286930436,06
Biuletyn „Rynek jaj spożywczych”, MRiRW, Dep. Rynków Rolnych, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30