Bieżący numer

Średnie ceny skupu i sprzedaży jaj spożywczych w Polsce

TowarKategorie wagoweCENY SPRZEDAŻY (zł/100 sztuk)
17.12.201731.12.201707.01.201814.01.2018Zmiana ceny (%)
Jaja spożywcze kl. AXL60,261,257,955,7-3,8
L57,154,952,550,2-4,38
M50,548,546,843,3-7,48
S39,942,73731,1-15,95
 
TowarCENA SKUPU (zł/tonę)
Jaja spożywcze do przetwórstwa5120423441403929-5,1
Biuletyn „Rynek jaj spożywczych”, MRiRW, Dep. Rynków Rolnych, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30

okladka

okladka


okladka