Bieżący numer

Zerwanie rozmów NAFTA grozi amerykańskiemu przemysłowi drobiarskiemu bankructwem

 

Jeśli prowadzone obecnie negocjacje w sprawie rewizji postanowień porozumienia o współpracy gospodarczej NAFTA między USA, Kanadą i Meksykiem zakończą się fiaskiem, wówczas przed amerykańskim przemysłem drobiarskim pojawi się ogromny problem dalszej kontynuacji eksportu elementów drobiowych, głównie tylnych ćwiartek i ud kurcząt brojlerów, do Meksyku, który jest w tej chwili największym odbiorcą w/w produktów z USA.

Rząd meksykański zapowiada bowiem wprowadzenie 75-procentowego cła na importowane z USA elementy drobiowe.

Decyzja o wprowadzeniu przez Meksyk tak wysokiego cła na nasze produkty drobiowe praktycznie spowoduje zamknięcie dla nas tego rynku i zmusi nasze firmy do radykalnego zmniejszenia produkcji, a tym samym do pogorszenia ekonomicznej sytuacji amerykańskich farmerów – twierdzi Mike Cockrell, dyrektor finansowy Sanderson Farms.

Cockrell dodaje, że utrata meksykańskiego rynku może spowodować podobne perturbacje, jakie wystąpiły po wstrzymaniu w 2002 r. eksportu mięsa drobiowego do Rosji i zmusi amerykańskie firmy do gwałtownego poszukiwania nowych rynków zbytu.