Bieżący numer

Pomimo wielu zagrożeń perspektywa przed europejskim przemysłem drobiarskim jest zdecydowanie pozytywna

 

Obserwatorzy europejskiego rynku drobiarskiego twierdzą, że chociaż różne problemy ciągle stanowią poważne zagrożenia, to w dłuższej perspektywie czasu oczekiwania w stosunku do europejskiego przemysłu drobiarskiego są pozytywne. Potwierdzają to dane przedstawione w raporcie Agricultural Outlook 2020-2030 przygotowanym przez Komisję Europejską. M.in. w okresie najbliższych dziesięciu lat można spodziewać się wzrostu spożycia i eksportu mięsa drobiowego, które z coraz większym powodzeniem zastępuje wieprzowinę nie tylko w europejskich kuchniach, ale praktycznie na całym świecie.

Chociaż analitycy rynku mięsnego spodziewają się spadku do 2030 r. spożycia mięsa ogółem (głównie wieprzowiny) przez mieszkańców UE o 1,1 kg do średnio 67,6 kg/mieszkańca, to w dłuższej perspektywie czasu powinien wzrosnąć popyt Europejczyków na mięso drobiowe (zwiększenie średniej konsumpcji o 1,2 kg do 24,6 kg na mieszkańca UE do 2030 r.), co spowoduje nie tylko wzrost produkcji drobiu o 4,6% w ciągu najbliższych 10 lat (wzrost produkcji mięsa drobiowego w UE o 620 tys. ton), ale także wzrost cen sprzedaży kurcząt brojlerów (poprawa opłacalności produkcji).

Niestety, chociaż w okresie najbliższych dziesięciu lat spodziewany jest wzrost eksportu mięsa drobiowego z UE o 7,6%, to przy prognozowanym na tę dekadę znaczącym wzroście globalnego popytu na mięso drobiowe udział wyprodukowanego w UE mięsa drobiowego w światowym handlu spadnie z obecnych 16,2% do ok. 15% w 2030 r.

Najpoważniejszymi zagrożeniami stojącymi obecnie przed europejskim przemysłem drobiarskim to liczne przypadki ptasiej grypy (restrykcje w eksporcie) oraz spadek spożycia o 2,6% (zamknięty sektor HoReCa) i wynikająca z tego znacząca nadprodukcja mięsa drobiowego oraz spadek opłacalności produkcji (wzrost cen zbóż i pasz, spadek średnich cen skupu brojlerów w UE o 3,6% na koniec 2020 r.). Zdjęcie ograniczeń wynikających z pandemii COVID-19 postępuje zbyt wolno z powodu kłopotów z dostawami szczepionek.