Bieżący numer

Zwiększenie produkcji zwierzęcej w krajach azjatyckich spowoduje wzrost cen surowców paszowych w 2021 r. o więcej niż o 10%

 

Wzmożone działania administracyjne w kierunku ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 i utrzymania liczby nowych zakażeń na poziomie gwarantującym sprawne działanie systemów ochrony zdrowia spowodowało spowolnienie gospodarki w skali całego świata o ok. 4,5%. Z dużym prawdopodobieństwem można spodziewać się, że tempo rozwoju gospodarki w 2021 r. nadal będzie negatywne, chociaż być może w mniejszym stopniu aniżeli w 2020 r. Powszechnie oczekuje się, że wprowadzenie szczepienia mieszkańców wszystkich krajów i utrzymanie rygorystycznego ograniczenia przemieszczania i gromadzenia się ludzi powinno przynieść odczuwalne pozytywne skutki dopiero w 2022 r.  

Spowolnienie tempa rozwoju gospodarki spowodowało spadek realnych dochodów milionów ludzi, przez co mogą oni przeznaczyć mniej pieniędzy na zakup wielu towarów, w tym także na zakup żywności premium pochodzącej z chowu zwierząt czy uprawy roślin w technologii ekologicznej i organicznej. Problemy te obejmują również produkty przemysłu drobiarskiego.

Gwałtowne przyspieszenie odbudowy produkcji zwierzęcej w Chinach i krajach Azji Płd.-Wschodniej wywołuje ogromny wpływ na funkcjonowanie światowej produkcji żywności, a tym samym na zapotrzebowanie na surowce paszowe. Oprócz znacznego wzrostu produkcji wieprzowiny (o ok. 20%) również produkcja drobiu zwiększyła się w tym regionie świata, głównie w Chinach (o 12%) i Wietnamie (o 5%). Analitycy rynku surowców paszowych w związku z tym prognozują, że ceny zakupu kukurydzy i poekstrakcyjnej śruty sojowej mogą wzrosnąć w 2021 r. średnio o więcej niż o 10%. Sytuacja ta zwiększy koszty produkcji i w konsekwencji wpłynie negatywnie na opłacalność produkcji drobiu, zwłaszcza w obliczu utrzymującego się ciągle mniejszego popytu na mięso drobiowe i jaja.

Główni światowi eksporterzy mięsa drobiowego (USA, Brazylia, UE) z niepokojem spoglądają na wzrost produkcji zwierzęcej, zwłaszcza w Chinach, i spodziewając się spadku importu przez azjatyckie kraje (Chiny, Filipiny, Wietnam) podejmują próby dywersyfikacji swoich rynków eksportowych.