Bieżący numer

Najbliższe miesiące będą decydować o kondycji światowego przemysły drobiarskiego

 

Światowa produkcja drobiarska staje na początku 2021 r. przed niezwykle wymagającymi wyzwaniami, które w decydujący sposób będą wpływały na tempo odzyskiwania dawnej efektywności produkcji i handlu sprzed pandemii COVID-19. Dostosowanie się do nowych warunków, będących konsekwencją ograniczeń wynikających z pandemii koronawirusa na świecie, będzie polegało głównie na jak najszybszym dostosowaniu wielkości produkcji i wynikającej z niej podaży mięsa drobiowego, jaj i przetworów drobiarskich do zmienionego profilu popytu, z jakim mamy do czynienia w obecnej sytuacji pandemicznej nie tylko na rynkach wewnętrznych, ale także w eksporcie.

Wśród wyzwań stojących przed przemysłem drobiarskim, praktycznie na całym świecie, analitycy wymieniają przede wszystkim niedającą się opanować zwykłymi dotychczasowymi środkami światową nadprodukcję mięsa drobiowego, konsekwencją której jest niespotykana dotychczas walka konkurencyjna w światowym handlu drobiem i jajami, wyższe ceny pasz, po części wynikające z większej fluktuacji cen surowców paszowych, pogorszenie warunków ekonomicznych na wielu rynkach spowodowane utratą płynności finansowej przez producentów (coraz częstsze apele hodowców i zakładów drobiarskich o rządowe wsparcie finansowe oraz wprowadzenie ustawowego zawieszenia spłaty rat kredytowych w bankach) oraz zwiększanie się liczby przypadków zakażenia drobiu wirusem ptasiej grypy i wynikające z tego problemy z eksportem mięsa drobiowego i jaj.

  Jeśli przemysł drobiarski, w tym szczególnie w krajach UE, chce wyjść obronną ręką z obecnych wyzwań, musi podjąć jak najszybciej zdecydowane decyzje w zakresie zdyscyplinowania produkcji i wynikającej z niej podaży mięsa drobiowego oraz niezwykle staranną kontrolę kosztów, aby móc utrzymać płynność finansową w trudno przewidywalnej i szybko zmieniającej się rzeczywistości rynkowej, zarówno tej krajowej, jak i globalnej.

Nadzieją na poprawę warunków ekonomicznych jest pospiesznie wprowadzane na całym świecie szczepienie przeciwko COVID-19, które ma pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa, a tym samym pozwolić na zniesienie dotkliwych ograniczeń. Otwartym natomiast pozostaje pytanie, czy po wyeliminowaniu koronawirusa warunki produkcji i handlu będą takie same jak przed wybuchem pandemii COVID-19?