Bieżący numer

WHO chce zakazać stosowania antybiotyków w produkcji drobiu

Międzynarodowa Komisja ds. Drobiu (IPC) wyraża swoje zaniepokojenie opublikowanymi przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) zaleceń nawołujących producentów drobiu na świecie do wprowadzenia całkowitego zakazu stosowaniu antybiotyków jako stymulatorów wzrostu i środków prewencji chorobowej.

IPC uważa, że zalecenia WHO są nieproporcjonalne do zagrożeń oraz ograniczają możliwości producentów drobiu w zakresie przeciwdziałania chorobom oraz ich leczeniu.

Wyspecjalizowani lekarze weterynarii obecnie po pełnej diagnozie stanu zdrowotnego ptaków przygotowują odpowiedni program leczenia stada stosując właściwe do danej sytuacji leki antybakteryjne.

Wg przedstawicieli IPC specjaliści WHO powinni zacieśnić współpracę z lekarzami weterynarii w celu przygotowania odpowiedniego programu wycofywania antybiotyków z produkcji zwierzęcej uwzględniającego w szerszym zakresie wyniki prowadzonych badań oraz obserwacji prowadzonych na fermach drobiu, aby nie spowodować nieuzasadnionego zahamowania produkcji drobiarskiej.