Bieżący numer

Przemysł drobiarski w Indonezji zmaga się z nadprodukcją

 

Indonezja jest krajem zamieszkałym w zdecydowanej większości przez muzułmanów (87 % spośród 270 mln ludności), dzięki czemu z powodzeniem rozwija się tam produkcja drobiu. W 2019 r. przewidywano, że popyt wewnętrzny na mięso drobiowe w Indonezji w 2020 r. wyniesie ok. 3,4 mln ton. Już w drugiej połowie 2020 r. okazało się, że popyt ten będzie o ok. 20% mniejszy (2,7 mln ton), ale z powodu ograniczeń związanych z COVID-19 popyt ten był jeszcze mniejszy.

Spowodowało to ogromne perturbacje w produkcji drobiu. Z powodu rosnącej nadprodukcji i braku możliwości sprzedaży mięsa drobiowego średnia cena skupu kurcząt brojlerów wyniosła we wrześniu ub.r. ok. 0,50 USD/kg żywca (ok. 2 PLN/kg żywca). Towarzyszył temu też wydłużony okres zapłaty, powodując utratę płynności finansowej u wielu spośród producentów kurcząt brojlerów, co groziło bankructwem. Wiele ferm kurcząt brojlerów wstrzymało dalszą produkcję, a brak możliwości sprzedaży piskląt wymusił ograniczenie produkcji jaj wylęgowych (wcześniejsza likwidacja stad reprodukcyjnych kur mięsnych) oraz konieczność przymusowej utylizacji milionów już wylężonych piskląt.

Warto podkreślić, że mięso drobiowe stanowi ok. 70% ogółem spożywanego mięsa (różne gatunki) przez Indonezyjczyków, przy czym średnia konsumpcja w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest jedną z najniższych na świecie i nie przekracza 7 kg mięsa drobiowego rocznie.

Przewiduje się, że w 2021 r. zapotrzebowanie rynku wewnętrznego w Indonezji zwiększy się w porównaniu do 2020 r. i wyniesie ok. 3,1 mln ton mięsa drobiowego, ale nawet tak optymistyczne prognozy nie są w stanie zapobiec kolejnym perturbacjom na indonezyjskim rynku mięsa drobiowego z powodu znacznej nadprodukcji i powstrzymać dalszej likwidacji ferm rodzicielskich i ograniczenia produkcji piskląt brojlerowskich.

Ekonomiści podkreślają, że jedną z głównych przyczyn stosunkowo niskiej konsumpcji mięsa w Indonezji jest powszechne ubóstwo; średni dochód PKB (2019 r.) na jednego mieszkańca wynosi tam ok. 12 tys. USD (w Polsce ok. 37 tys. USD, w Niemczech ok. 53 tys. USD).