Bieżący numer

Zawarcie umowy między UE i UK stanowi dobrą wiadomość dla polskiego drobiarstwa

 

Po wielu miesiącach burzliwych negocjacji Unia Europejska i Wielka Brytania osiągnęły 24 grudnia br. porozumienie w sprawie umowy o handlu i współpracy między UE a W. Brytanią, co oznacza ogromny krok w kierunku zakończenia problemów wynikających z decyzji Brytyjczyków o Brexicie, czyli opuszczeniu Unii Europejskiej.

Obecnie rozpoczęły się po obydwu stronach procedury ratyfikacyjne. Rada Europejska w wyniku jednomyślnej decyzji przedstawicieli 27 państw członkowskich upoważniła Komisję Europejską do podpisania umowy i jej tymczasowego stosowania od dnia 1 stycznia 2021 r. W celu dopełnienia pełnej procedury ratyfikacyjnej, między innymi uzyskania opinii Parlamentu Europejskiego, KE zaproponowała tymczasowe stosowanie umowy do 28 lutego 2021 r.

Zawarcie umowy oznacza, że w obrocie gospodarczym między państwami UE a Wielką Brytanią nie będą obowiązywały cła i ograniczenia ilościowe, ale W. Brytania opuści jednolity rynek i unię celną UE. Prawdopodobnie w przypadku eksportu towarów z Polski do W. Brytanii w większym stopniu zostanie wykorzystany transport morski, pozwalający na bezpośrednią dostawę importowanych towarów na brytyjski rynek.

Projekt umowy można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej. Wiele polskich firm, w tym także drobiarskich, z uwagą przygląda się zawartemu porozumieniu. Od kilkunastu lat bowiem rynek brytyjski stanowi jeden z ważniejszych kierunków eksportu mięsa drobiowego polskich firm.